logo-nieuwsbrief

Beste ouders en verzorgers,

De kop is eraf; de maand januari is bijna voorbij! Iedereen is in het nieuwe jaar weer hard en met enthousiasme aan de slag gegaan. Graag vertellen wij u daarover meer in deze nieuwsbrief. Het zal u wellicht opvallen dat de lay-out van de nieuwsbrief wat is veranderd en u de nieuwsbrief via het ouderportaal ontvangt. Wij hopen op deze manier iedereen goed te bereiken.


KDV De Boerderij

Zoals elk jaar zal de fotograaf in februari weer bij ons langskomen om foto’s te maken van uw kind(eren). Binnenkort hoort u van de leidsters op de groep wanneer uw kind aan de beurt is om op de foto te gaan.

De lammetjesgroep heeft een nieuwe inrichting gekregen waar wij ontzettend blij mee zijn. Onze kleinsten genieten momenteel van alle nieuwe spulletjes op de groep. U bent altijd welkom om te komen bewonderen, ook al zit uw kind niet meer bij de kleinsten.

Het Uk&Puk thema van de afgelopen periode was ‘Dit ben ik', waarbij het lichaam centraal stond en de verschillende delen daarvan ontdekten.Het nieuwe thema is ‘regen’ en start op 24 februari aanstaande.
Bij dit thema staat regen en het weer centraal. In Nederland regent het vaak. Kinderen komen er dus van jongs af aan met regen in aanraking. Ze ontdekken allerlei begrippen die met regen te maken hebben. Ze voelen dat regen ‘nat’ is, ze luisteren naar het geluid van de regen, ze trekken regenkleding aan en ze experimenteren met regengeluiden.


IKC De Duinvlinder (KDV)

Wat hebben de peuters genoten en goed geluisterd naar het verhaal van de Moppereend dat DJ Igmar Felicia van Radio 538 op 22 januari jl. aan hen kwam voorlezen. Velen kwamen die dag in hun pyjama en luisterden ademloos naar het verhaal van een chagrijnige eend die aan het eind van het verhaal gelukkig toch weer vrolijk werd. Ook Igmar Felicia heeft van de interactie met de peuters genoten. Wie weet is hij volgend jaar ook weer van de partij. De Nationale Voorleesdagen vinden ieder jaar plaats om het voorlezen te stimuleren. Voorlezen bezorgt niet alleen plezier; het prikkelt hun fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden.

De afgelopen periode hebben we aan het thema van Uk & Puk: ‘Ik en mijn familie’. De kinderen hebben hiervoor foto’s meegenomen van hun familieleden. Samen gaan we op bezoek bij oma met onze eigen ov chipkaart. Door deze activiteit prikkelen de kinderen hun fantasie omdat ze spelen alsof ze met de trein gaan. Ook worden er eigen fotolijstjes gemaakt van papier en mogen de kinderen deze mooi versieren met verschillende materialen als het thema af is gelopen mogen de gemaakte fotolijstjes mee naar huis.


KDV De Zeeraket

De feestdagen zijn achter de rug en wat hebben we een mooie tijd gehad met elkaar. Hartelijk dank nog voor heet versieren van de groepen. Het Sinterklaasfeest en de dagen rondom Kerst waren mede daardoor extra gezellig en de kinderen hebben genoten van alle activiteiten zoals het kerstdiner in mooie feestkleding.

Het nieuwe jaar zijn we gestart met het thema ‘Zo was het vroeger’. Aangezien dat een breed begrip is, spitsen we toe op de dinosaurussen. Het thema leeft onder de kinderen en ze genieten van bijvoorbeeld het dinostekels kleien en een kralenplank van een dinosaurus maken. Daarnaast zijn de kinderen bezig met het thema ‘Dit ben ik’ van Uk en Puk. De kinderen leren tijdens dit thema o.a. over hun gezicht en lichaam: ‘waar zitten je ogen?’ en ‘waar zijn je tenen?’. Ook kijken de kinderen hoe lang ze zijn en wie er dan het grootste is en wie het kleinste.

De aftrap van de Nationale Voorleesdagen op 22 januari jl. was met een voorleesontbijt, waarbij alle kinderen in hun pyjama naar het kinderdagverblijf mochten komen. Terwijl de kinderen genoten van het ontbijt, lazen de juffen voor uit het boek ‘Moppereend’. Door gebruik te maken van vingerpoppetjes werd het boek interactief. Vrijdag 24 januari zijn de peuters en de oudste dreumesen naar de bibliotheek gelopen (aan de Europalaan). Daar werden zij voorgelezen aan de hand van vertelplaten. De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal en na afloop ontvingen zij een moppereendje.


BSO De Hooiberg en BSO De Duinvlinder


BSO De Hooiberg

Zoals u wellicht heeft gezien, is De Hooiberg anders ingericht en hebben wij de groepen ingedeeld naar leeftijd. Ter verduidelijking voor de kinderen en voor u hebben wij de groepen namen gegeven, te weten:

 • Groep Veulens: 4 jaar
 • Groep Kalfjes: 5 - 6 jaar
 • Groep Pony’s: 7 - 8 jaar
 • Groep Paarden: 9 jaar en ouder

De kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar worden beneden opgevangen. Vanaf 7 jaar plaatsen wij de kinderen boven. Wij hebben gekozen voor deze indeling omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen met hun leeftijdsgenoten spelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Ook het spelmateriaal is per groep aangepast aan de leeftijd. Doorstroming naar een volgende groep zal in overleg met u plaatsvinden.

Indien het weer het toelaat zullen wij dagelijks minimaal een half uur met de kinderen naar buiten gaan. Wij bieden leeftijd gerelateerde activiteiten aan op onze groepen en voor onze “oudste” kinderen bieden we op deze manier een plek waar ze in alle rust aan hun schoolopdrachten kunnen werken.

Mocht u naar aanleiding van de nieuwe indeling vragen hebben, dan horen we het graag via bso@kindercentrumalmere.nl.
Wat doen ze bij de thema BSO's?

Wat doen de kinderen bij Handvaardigheid & Techniek; op welke dagen is de kook BSO en waar gaan de kleuters sporten? Zomaar een paar vragen die we met enige regelmaat horen. Uiteraard beantwoorden we ze graag, maar u kunt deze informatie ook vinden op onze website, waar bij ieder thema enige uitleg, benodigdheden en bijvoorbeeld het adres te vinden is. Kijk bijvoorbeeld eens bij de BSO Zwemmen. Ter illustratie hieronder een aantal foto’s van de Kook BSO en BSO Handvaardigheid & Techniek.
Vakantiecontract en -saldo’s

Bij KCA heeft u een contract voor de opvang gedurende 52 weken per jaar. Dit betekent dat de BSO-kinderen ook in schoolvakanties ’s middags (vanaf 14.00 uur) naar de BSO kunnen komen. Voor de opvang van een vakantiedag (hele dag) rekenen wij minimaal 11 uur opvang.

Wilt u een hele dag opvang op een dag dat uw kind normaal gesproken ook ’s middags naar de opvang komt, dan is de berekening als volgt : 11 uren – 4 uur (NSO) = 7 uur x € 7,94 (uurtarief) = € 55,58 aan extra kosten. (Indien er ook voorschoolse opvang wordt afgenomen, dan wordt ook nog 1,5 uur per dag in mindering gebracht op het benodigde uren).

Om de kosten te spreiden van extra opvang tijdens vakanties en studiedagen, kunt u een vakantiecontract afsluiten. U geeft aan ons door hoeveel dagen/uren u extra wilt afnemen.

Voorbeeld: 10 vakantiedagen x € 55,58 : 12 maanden = € 46,32 per maand extra.

Deze extra uren/kosten van een vakantiecontract kunnen aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Mocht blijken dat er gedurende het jaar meer vakantiedagen nodig zijn, dan is dit ook mogelijk door facturatie achteraf. Het niet opgenomen vakantiesaldo vervalt ieder jaar op 31 januari in het daarop volgende jaar. Er is geen restitutie mogelijk op niet opgenomen saldo.

Voor ouders die al gebruik maken van het vakantiecontract: kijk a.u.b. naar het vakantiesaldo dat u in 2020 opbouwt. Wellicht verdient dit aanpassing omdat u teveel of te weinig opbouwt. Wij passen dit graag voor u aan.
Herhaalde verzoeken

(Kleuter)sport BSO en zaalvoetbal BSO
Sportkleding en - schoenen zijn bij deze BSO’s écht verplicht om blessures en verwondingen te voorkomen. Geef dit daarom mee aan uw kind op de dagen dat hij of zij deelneemt aan deze BSO’s.

Aan- en Afwezigheid van uw kind melden
Wij doen nogmaals dringend het verzoek om afwezigheid van uw kind(eren) tijdig te doen via de OuderApp, zodat wij op het schoolplein niet onnodig naar hem of haar op zoek hoeven te gaan. Bij voorbaat hartelijk dank. Afmelden na 10.30 uur kan via een mail aan naar bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl.

Melden van aanwezigheid of afwezigheid tijdens studiedagen van school of tijdens schoolvakanties
Daarnaast verzoeken wij u om bij aanwezigheid of afwezigheid tijdens studiedagen van school of tijdens schoolvakanties, uw kind(eren) ook aan of af te melden in het ouderportaal via de app.
Wilt u ons iets vertellen of vragen?

Daar bieden wij verschillende mogelijkheden voor:

 • melden afwezigheid, opvang ruilen/aanvragen: via de OuderApp (Ouderportaal)
 • iets melden aan de juf/meester van de (thema) BSO betreffende die dag: via een bericht in de OuderApp.
 • vragen over verandering van dagen, thema’s en andere onderwerpen: via een mail naar bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl

Het is mogelijk dat antwoord op uw bericht vertraging oploopt indien u deze via een andere weg aan ons doorgeeft.


Algemeen

Aanvragen ruildag of extra opvangdag

Het aanvragen van een ruildag of extra opvangdag via de OuderApp wordt tijdens kantooruren door de betreffende locatiemanager beoordeeld en op basis van beschikbaarheid al dan niet goedgekeurd. Wij verzoeken u om deze verzoeken minimaal 48 uur van te voren in te dienen. Mocht er sprake zijn van een spoedgeval, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen. Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, is het vanaf januari 2020 mogelijk om maximaal 5 ruildagen aan te vragen.
Stagiaires hebben de toekomst

Elk jaar zijn wij ontzettend blij met alle stagiaires die zich volledig inzetten om het vak te leren en ons te ondersteunen bij ons werk. Uiteraard hopen we daarmee ook een visitekaartje van ons bedrijf af te geven en een aantal hebben we na hun studie dan ook als gediplomeerd medewerker kunnen aannemen. Gezien de groeiende krapte op de arbeidsmarkt blijft het zeer de moeite waard om tijd en energie in de werving te steken. Reden dat de locatiemanagers Touda Henry (BSO) en Linsey Verbrugge (KDV) dinsdag 14 januari jl. naar het ROC geweest om daar een presentatie te geven over de mogelijkheden van een stage bij KCA.
Buszy nieuwe naam Stint

Op verzoek van de nabestaanden is de naam Stint, veranderd in Buszy. Er zijn inmiddels 10 Buszy’s van de band gerold en het is onlangs op de beurs Kindvak getoond. In vergelijking met de Stint uitvoering is de Buszy uitgerust met een extra handrem, noodknop, betere gordels, veilige gashendel en goede zichtlijnen. Ook moet de bestuurder een rijopleiding volgen en afsluiten met een examen. De beslissing of en wanneer de Buszy de openbare weg op mag ligt nu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. KCA hoopt dat het ministerie spoedig met een positieve beslissing zal komen.

Beste ouders,

In de vorige nieuwsbrief hebben we u reeds geïnformeerd dat wij een Meet & Greet organiseren. Noteer daarom meteen in uw agenda:

  Meet & Greet met de oudercommissie op dinsdag 25 en donderdag 27 februari 2020.
  Inloop vanaf 19:45 uur en centrale start om 20:00 uur, einde rond 21.00 uur
  Locatie: BSO De Hooiberg, Odysseestraat 51, Almere Poort

We gaan onder het genot van een kopje koffie of thee graag met u in gesprek over het reilen en zeilen op KDV en BSO.

Heeft u vragen voor de oudercommissie? Stel ze gerust via:
oudercommissie@kindercentrumalmere.nl

Wilt u weten wie wij zijn? Kijk eens op onze pagina.

Wij kijken ernaar uit om u volgende maand te ontmoeten op de Meet & Greet. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie
Nieuwe leden oudercommissie gezocht

Rogier van Putten en Madeleine Soes, beiden ouders van kinderen op de BSO zullen eind februari hun werk voor de oudercommissie beëindigen. Wij danken hen alvast voor hun inbreng gedurende de afgelopen jaren. Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie en heeft u kinderen op de BSO, dan horen we het graag!!
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de locatiemanagers of directieleden.

KDV De Boerderij:
Linsey Verbrugge/Kim Hersi 036 303 5000, keuzetoets 1

KDV/BSO De Duinvlinder:
Lianne de Jager 036 303 5000, keuzetoets 3

KDV De Zeeraket:
Veronique Okoro 036 303 5000, keuzetoets 4

BSO (De Hooiberg en de thema BSO’s):
Touda Henry, keuzetoets 2

Directiekantoor:
Leo en Renate van Belzen, Xandra van Boxtel, Didi Berkhof en Henk Dragtstra, keuzetoets 0Met vriendelijke groet,

Leo en Renate van Belzen
Directie KinderCentrumAlmere BV


kca_logo