logo-nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie. Zo vragen wij uw aandacht voor de ontwikkelingen rondom corona, het afmelden van kinderen voor de bso en vertellen wij u graag over de activiteiten op de verschillende locaties.


Algemeen

Corona update

Oudergesprekken en kindvolgsysteem

Het is nog steeds een bijzondere tijd, waarin we soms gedwongen worden keuzes te maken als organisatie. Zo hebben de observaties van de kinderen op het kdv en de oudergesprekken vertraging opgelopen door een hoger ziektepercentage en wisselingen van pedagogisch medewerkers. Momenteel proberen we een inhaalslag te maken. In de bijlage vindt u informatie over ons kindvolgsysteem. Voor de bso-kinderen zullen we naar verwachting medio maart oudergesprekken voeren.

Kindvolgsysteem KDV.pdf

 

Overdracht kinderen

De dagen zijn kort en de kans op slechter weer of koude is groter. Dat betekent dat we vragen om uw medewerking bij het zorgdragen van een voorspoedige en korte overdracht van de kinderen. Heeft u behoefte aan een uitgebreider gesprek, dan kunt u dit natuurlijk telefonisch of via de mail aanvragen en waar nodig kunnen we zorgen voor maatwerk. Als we hier allemaal aan meewerken, kan iedereen snel naar het werk of 's avonds naar huis en hoeft niemand lang buiten te wachten.

Wilt u a.u.b. bij het wegbrengen en ophalen van uw kinderen de looproutes volgen? Bijvoorbeeld bij het hekje van de Kuikens naar binnen en bij het hekje bij de Konijntjes er weer uit (De Boerderij). Tot slot vragen wij u dringend om de 1,5 meter afstand in acht te houden en een mondkapje te dragen.

 

Licht in donkere dagen

Op verzoek van ouders hebben we besloten om meer verlichting aan te brengen bij De Boerderij en de bso Dance en Sport (plein van de Columbusschool). Verder hebben wij lichtgevende hesjes voor de kinderen van de bso aangeschaft, die zij zullen dragen als zij in het donker buiten zijn.

 

Uurtarief 2021

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe tarieven voor 2021. Voor degenen die dit bericht hebben gemist en/of nog niet ontvangen (nieuwe ouders) noemen wij ze hieronder :

- KDV : € 8,75 per uur (was € 8,40)
- BSO : € 8,27 per uur (was € 7,94)

Op www.kindercentrumalmere.nl vindt u onder 'financieel' ook een overzicht van de tarieven en berekeningen voor de kosten per dag (kdv) of dagdeel (bso) voor één of meerdere dagen.

 

Tussenschoolse opvang Columbusschool

Al een aantal jaren verzorgen wij de tussenschoolse opvang (TSO) voor de kinderen van De Zeeraket. Terwijl wij de kinderen gedurende een half uur verschillende spelmaterialen en -activiteiten aanbieden, kunnen de leerkrachten even nieuwe energie opdoen tijdens hun lunchpauze. We zijn dan ook verheugd dat we dit per januari ook voor de kinderen van de Columbusschool mogen doen.


De Boerderij (KDV)

Sinds vorige week is de boerderij helemaal in de sintsfeer en daar genieten de kinderen volop van. Naast alle versieringen en knutsels die we maken kunnen de kinderen zich ook als Piet of Sint verkleden. De peuters helpen de Sint een beetje, aangezien hij een beetje rommelig is dit jaar. Af en toe sturen we een blog naar ouders om hen te betrekken bij wat we met z'n allen meemaken rondom het sinterklaasfeest.

Het thema 'kunstenaar' hebben we afgesloten. De kinderen hebben mooie kunstwerken gemaakt met behulp van de verschillende kleuren waterverf (zie foto).

 


IKC De Duinvlinder (KDV)

Nationaal schoolontbijt

Op 6 november hadden we met elkaar het jaarlijks nationaal schoolontbijt. Alle kinderen mochten in hun pyjama naar de opvang, waar een heerlijk ontbijt voor hen klaar stond. Natuurlijk waren ook de juffen in pyjama naar het kdv gekomen.

Kinderboekenweek

Van 30 sept t/m 11 oktober was het kinderboekenweek. Het thema was 'En toen?' Wij kozen voor dinosaurussen. Daar hebben we verschillende boeken over gelezen en er waren zelfs dino’s waarmee de kinderen konden spelen. Het was zo'n groot succes, dat we het thema hebben verlengd om zo nog meer te kunnen vertellen over dinosaurussen.

Feestdagen

Het zijn de laatste weken van 2020 en dus tijd voor Sinterklaas en de kerstperiode. De komende weken gaan we pepernoten bakken, onze kunsten laten zien tijdens de pietengym en natuurlijk zal het heel sfeervol worden op de groepen door de gezellige kerstverlichting.

Uitbreiding groepen

We zijn heel blij dat we vanaf februari 2021 met twee kdv-groepen mogen uitbreiden, want we groeien weer een beetje uit ons jasje. Dit zullen twee groepen voor 3+ kinderen worden.

 

 


KDV De Zeeraket

Kunst

De afgelopen periode stond in het teken van kunst. Omdat wij als kinderdagverblijf samenwerken met de basisschool kijken wij voorafgaand welk thema van Uk en Puk goed aansluit op het thema van school. Weet u trouwens dat onze Zeeparels zich alleen richten op het thema van Uk & Puk? Hiervoor hebben wij destijds gekozen om de rust te bewaren. Onze Zeesterren werken met beide thema’s en maken zo een mooie combinatie. De afgelopen periode was het thema van school: ‘Schilder jij, schilder mij, schilderij’. Dit sluit goed aan op het thema van Uk & Puk ‘ik ben kunstenaar’. De kinderen konden hun creativiteit goed kwijt in het schilderen van een - bijvoorbeeld - heuse Mondriaan en daarnaast mochten zij een kunstwerk maken op een schildersezel. Maar zij konden ook spelenderwijs kennismaken met de kleuren (denk aan Twister, gymspellen met kleuren en verven). De kinderen genoten volop.

Sinterklaasfeest

De aankomende periode staat in het teken van de feestdagen. Sinterklaas is inmiddels in het land en zowel de school als het kinderdagverblijf zijn versierd door de hulppieten. Naast het verven, kleuren, knippen en plakken zijn de kinderen aan de slag gegaan met scheerschuim. Scheerschuim stimuleert de sensomotorische ontwikkeling en het was dan ook mooi om te zien hoe de kinderen hierop reageerden. Het sinterklaasfeest zal gevierd worden op vrijdag 4 december. Sinterklaas zal, zo is de verwachting, deze dag bij ons op bezoek komen om zijn verjaardag te vieren. Het belooft weer een gezellig feest te worden.

 

 

Nieuwbouw De Zeeraket

Vorige week is gestart met de bouw van de nieuw locatie van De Zeeraket en zijn de heipalen de grond in gegaan. We kijken erg uit naar het moment dat we hier met de kinderen naar toe zullen gaan. De verwachting is dat de opening in augustus 2021 zal plaatsvinden. Op onze website vindt u meer informatie over de locatie en de groepen. Scan daarvoor de QR code hieronder (of klik hier).

Schatkist: te openen in 2070!

Samen met de kinderen zullen we de komende weken een schatkist vullen die pas over 50 jaar geopend mag worden. Hierin komen tekeningen van de kinderen en andere kleine spulletjes van deze tijd. De kist (in de vorm van een goed afsluitbare ton) zal onder de vloer van de nieuwe locatie een plekje krijgen (bereikbaar via de kruipruimte). We maken daar een feestelijk moment van en zullen hierbij een aantal kinderen uitnodigen.


BSO De Hooiberg en BSO De Duinvlinder


Help, waar is Michael*?

Hij staat op onze ophaallijst, maar als het schoolplein leeg is, is Michael er nog niet. De pedagogisch medewerker (PM-er) doet navraag bij de betreffende leerkracht. Zij heeft begrepen dat Michael met een vriendje mee naar huis zou gaan. De PM-er kan niet vertrekken voordat hier zekerheid over is en vraagt aan de collega bij De Hooiberg of De Duinvlinder om contact met ouders op te nemen. Uit dat gesprek blijkt dat de leerkracht gelijk heeft en de de PM-er kan met de kinderen naar de betreffende thema bso's. Het is een voorbeeld van een dagelijkse situatie. Wilt u ons a.u.b. helpen om dit zo veel mogelijk te voorkomen en uw kind tijdig af te melden via de OuderApp (tot 10.30 uur mogelijk) of na 10.30 uur via een mailtje of telefoontje naar kantoor/locatie? Dan hoeven wij minder ongerust te zijn omdat wij uw kind niet kunnen vinden en kunnen we sneller naar de bso's vertrekken, waar een gezellig middagprogramma voor de kinderen wacht. Alvast heel erg bedankt!
*de naam Michael is fictief gekozen

 

Dans BSO

Blije gezichten en rode konen: dat hadden de kinderen na afloop van de eerste middag bij de dans bso. Een mooiere start konden we ons niet wensen. Het is erg leuk om de kinderen zo enthousiast te zien en ze deze nieuwe uitdaging te kunnen bieden. Dat er grote behoefte was aan deze bso bleek al toen we aan ouders meldden dat ze hun kind ervoor konden opgeven. Beide groepen (dinsdag en donderdag) zaten direct vol en er is zelfs al een wachtlijst. Indien we mogelijkheden zien om de dans bso uit te breiden, dan zullen we dit zeker doen.

 

 

Vakantiecontract

Voor wie een vakantiecontract heeft, is het wellicht goed om te kijken of het aantal uren dat in 2020 is opgebouwd ook nodig is voor 2021. Misschien heeft u in het nieuwe jaar meer uren nodig of juist minder. We passen het graag voor u aan. Eventuele wijzigingen kunt u per mail (administratie@kindercentrumalmere.nl) aan ons doorgeven. Uiteraard kunnen we u ook adviseren over het aantal benodigde uren.

 

Extra opvang annuleren

Aangevraagde extra opvang kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het in rekening gebracht. Indien u opvang wilt annuleren verzoeken wij u om dit op de volgende wijze te doen:
Ga in de OuderApp naar 'Agenda', kies het potlood en ga naar 'aanvragen' 'overzicht'. Kies de datum van de te annuleren opvang en kies 'aanvraag annuleren'. Op deze wijze wordt de opvang niet in rekening gebracht en eventueel opgenomen vakantie-uren worden gecorrigeerd. Kies dus a.u.b. in dit geval niet voor 'afmelden', want dan vinden geen correcties plaats en betaalt u voor de aangevraagde opvang.

 

Dringend verzoek als u ons iets wilt vertellen of vragen

Daar bieden wij verschillende mogelijkheden voor:

  1. 1. melden afwezigheid, opvang ruilen/aanvragen: via de OuderApp (Ouderportaal)
  2. 2. iets melden aan de juf/meester van de (thema) bso betreffende die dag: via een bericht in de OuderApp
  3. 3. vragen over verandering van dagen, thema’s en andere onderwerpen: via een mail naar bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl

Het is mogelijk dat antwoord op uw bericht vertraging oploopt indien u deze via een andere weg aan ons doorgeeft. Wij doen ons uiterste best om binnen 24 uur antwoord te geven op uw mail, maar soms heeft dit door de drukte iets langer nodig. We vragen uw begrip hiervoor.

 

Verandering thema BSO

Als uw kind graag wil meedoen aan een andere thema bso, dan horen we dit ook graag via een schriftelijk verzoek aan bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl. Omdat de beschikbaarheid beperkt is, is het soms niet mogelijk om kinderen direct over te plaatsen en plaatsen we uw kind op de wachtlijst voor dit thema. Verder is overplaatsing naar een andere thema bso alleen mogelijk per eerste van de maand (van de maand waarop nog geen facturatie heeft plaatsgevonden).


Wij wensen u en de kinderen een gezellig Sinterklaasfeest!!Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de locatiemanagers of directieleden.

KDV De Boerderij:
Linsey Verbrugge/Kim Hersi 036 303 5000, keuzetoets 1

KDV/BSO De Duinvlinder:
Lianne de Jager 036 303 5000, keuzetoets 3

KDV De Zeeraket:
Veronique Okoro 036 303 5000, keuzetoets 4

BSO (De Hooiberg en de thema BSO’s):
Touda Henry, keuzetoets 2

Directiekantoor:
Leo en Renate van Belzen, Xandra van Boxtel, Didi Berkhof en Henk Dragtstra, keuzetoets 0Met vriendelijke groet,

Leo en Renate van Belzen
Directie KinderCentrumAlmere BV


kca_logo