Lekker sporten met professionele begeleiding!

Het beoefenen van sport en spel is niet alleen leuk maar ook leerzaam.
Het sociale aspect is hierbij zeker zo belangrijk als de prestatie.

Algemeen

De ‘Sport BSO’ vindt iedere maandag, dinsdag en donderdag plaats in Sportzaal 'Het ei van Columbus' in Almere Poort. We richten ons hierbij op de leeftijdsgroep 6-13 jaar!

KinderCentrumAlmere heeft met de Sport BSO primair tot doel de kinderen onder professionele begeleiding te laten bewegen en een basis te leggen voor hun verdere sportieve ontwikkeling. Achterliggende doelstelling is dat kinderen in hun dagelijks functioneren meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing krijgen en zelfstandiger worden. Maar ook de ontwikkeling van bijzondere competenties zoals samenwerken, interpersoonlijke sensitiviteit, integriteit, etc. Daarom stelt KinderCentrumAlmere hoge eisen aan de kwaliteit van het programma, de kwaliteit van de begeleiders en de leeromgeving.

Pedagogisch beleidsplan Sport BSO

Programma & begeleiding

Iedere dinsdagmiddag bieden we twee activiteiten aan en delen we de deelnemers in 2 groepen die qua leeftijd zo goed mogelijk aansluiten (6-8 en 8-13 jaar). We laten ze kennismaken met diverse spelsporten, maar ook bijvoorbeeld judo, oriëntatielopen en levend ganzenbord. Ook brengen we bezoeken aan diverse verenigingen om het in een groter geheel te ervaren. Hoe ziet een echte tennisbaan eruit en welke beleving heb je daar dan bij. Op deze manier proberen we een doorgaande lijn te ontwikkelen waardoor zij voor het leven geïnteresseerd raken voor sport.

De begeleider is een bekwame sport- en gymnastiekleraar. Hij coördineert de sportactiviteiten en wordt ondersteund door twee CIOS-3 en/of CIOS-4 stagiaires (CIOS betekent: Centraal Instituut Opleiding Sportleiders). Voordat de stagiaires aan de slag kunnen, voeren ze een proefles uit. Alle begeleiders zijn tevens in het bezit van Verklaring Omtrent Gedrag.

Omgeving

De Sport BSO bieden we aan in een sterke leeromgeving. Dat betekent dat de omgeving het kind moet uitdagen en enthousiasmeren tot sporten. Sportzaal Columbuskwartier is een professionele leeromgeving. Daarnaast biedt het Cascadepark straks ook een sterke outdoor omgeving. De dynamiek van de omgeving, de aanwezige materialen, het uitdagende programma en de bekwame begeleiders bieden ruimte voor een optimale, sportieve leercurve.

Natuurlijk vindt alles plaats in een veilige omgeving waar het ‘4-ogenbeleid’ onverminderd wordt gehandhaafd.

Een sportieve basis voor de rest van je leven!

Volgen van de ontwikkeling

Het eerste half jaar observeren wij uw kind in zijn of haar ontwikkeling. Nadat we ook de verenigingen hebben bezocht delen we de uitkomsten van de observatie met de ouders en verzorgers. Op deze manier willen wij u inzicht geven hoe uw kind zich heeft ontwikkeld maar ook welke sport hij leuk vindt en hoe hij of zij zich hierin verder kan ontwikkelen.

Outfit

De outfit is eenvoudig: sportschoenen voor zaal (geen zwarte zool), sokken, sportbroek, sportshirt en eenvoudig trainingspak voor buiten (winter).

Het programma

De Sport BSO vindt plaats in Sportzaal Columbuskwartier in Almere Poort. De kinderen die voor de Sport BSO kiezen worden op het schoolplein opgehaald en onder begeleiding naar de sportzaal gebracht. Na het sporten worden ze uiterlijk om 18.00 uur opgehaald door hun ouders.

14.00 uur : einde schooltijd
14.05 uur : verzamelen op schoolplein
14.15 uur : aankomst in sportzaal en omkleden
14.20 uur : fruit en limonade
14.30 uur : start 1e deel sportthema’s
15.15 uur : pauze (limonade en gezonde versnapering)
15.30 uur : start 2e deel sportthema’s
16.15 uur : einde sport en opruimen materiaal
16.30 uur : omkleden
16.45 uur : warme maaltijd in buurthuis America
17.30 uur : chillen in sporthal tot komst ouders
18.00 uur : einde opvang Sport BSO

Kosten

De ouders die hun kinderen op dinsdag op de reguliere BSO laten opvangen en gebruik willen maken van de Sport BSO, betalen niets extra voor de Sport BSO.

Ouders die inschrijven voor de Sport BSO en geen BSO afnemen op dinsdag, betalen het normale opvangtarief van € 7,66 per uur.

De Sport BSO bieden we aan in een aaneengesloten blok van 4 uur. In beginsel kunnen maximaal 25 kinderen gebruik maken van de Sport BSO.

Tarieven BSO 2019