Nieuwsbrief mei 2022 Lelystad

  1. Home
  2. |
  3. Nieuwsbrief
  4. |
  5. |
  6. Nieuwsbrief mei 2022 Lelystad

Beste ouders/verzorgers,

Nu de eerste kinderen al een paar maanden bij ons op IKC ’t Schrijverke naar de bso gaan, is het hoog tijd om nader kennis te maken via deze nieuwsbrief met nieuws en praktische informatie. 

Welkom

Fijn dat u heeft gekozen voor IKC ’t Schrijverke en wij de buitenschoolse opvang voor uw kind(eren) mogen verzorgen. Inmiddels zijn we een paar maanden van start en doen we ons uiterste best om de kinderen een gezellige en uitdagende middag te bieden. Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen we dat uiteraard graag.

Buitenschoolse opvang

Bso-manager 

Touda Henry is de bso-manager van KinderCentrumAlmere. Zij is verantwoordelijk voor zowel de bso’s in Almere als Lelystad. U zult haar niet vaak op de locatie treffen, maar wellicht wel aan de telefoon of via de mail.

Voor het dagelijks contact kunt u zich het beste wenden tot Mika de Jong. Zoals bekend, is hij de coördinator bso van ’t Schrijverke.

Sportkleding bij Bso Sport

Op de maan-, dins- en donderdagen sporten de kinderen in de sportzaal van De Koploper en op de andere dagen in de zaal van ’t Schrijverke. Vanwege de veiligheid en hygiëne is het belangrijk dat zij sportkleding en -schoenen dragen. Wilt u dit in hun schooltas meegeven op de betreffende dagen?

Bso Vrijzwemmen

Vanaf 16 mei a.s. zullen we, met de kinderen die dat willen, gaan zwemmen bij De Koploper. Daar zijn ook de kinderen van onze bso in Almere en zij sluiten bij elkaar aan. Spelend in het water krijgen ze meer zelfvertrouwen en ontwikkelen ze ook hun zwemtechnieken. De juffen of meesters die begeleiden houden zelf ook van water en zwemmen mee. Daarnaast houden ook de aanwezige badmeesters toezicht.

Touda Henry heeft  telefonisch met u gesproken over deze mogelijkheid. Mocht u uw kind alsnog willen aanmelden dan horen we het graag via schrijverke@kindercentrumalmere.nl

Voorwaarde om mee te mogen is het zwemdiploma A en het meenemen van zwemkleding (incl. handdoek en douchegel). Het programma voor de middag is vergelijkbaar met die hierboven staat voor de bso Sport. De kinderen zijn alleen wat later klaar, eten daarna met elkaar en kunnen vanaf 18.00 uur opgehaald worden bij ’t Schrijverke.

Kinderen op verschillende scholen

Er melden zich steeds meer kinderen van andere scholen voor onze bso. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Maar ook reden om een tweede bso-bus te bestellen. Deze zullen we binnenkort krijgen, zodat we de – tot nu toe drie –  andere scholen ook op tijd kunnen bereiken.

Opvang in vakanties

Bij KCA heeft u een contract voor de opvang gedurende 52 weken per jaar. Dit betekent dat de bso-kinderen ook in schoolvakanties ’s middags (vanaf 14.00 uur) naar de bso kunnen komen. Voor de opvang van een vakantiedag (hele dag) rekenen wij minimaal 11 uur opvang.

Wilt u een hele dag opvang op een dag dat uw kind normaal gesproken ook ’s middags naar de opvang komt, dan is de berekening als volgt : 11 uren – 4 uur (nso) = 7 uur x € 8,60 (uurtarief) = € 60,20 aan extra kosten. (Indien er ook voorschoolse opvang wordt afgenomen, dan wordt ook nog 1,5 uur per dag in mindering gebracht op het benodigde uren).

Om de kosten  te spreiden van extra opvang tijdens vakanties en studiedagen, kunt u een vakantiecontract afsluiten. U geeft aan ons door hoeveel dagen/uren u extra wilt afnemen.

Voorbeeld: 10 vakantiedagen x 7 uur : 12 maanden = 5,8 uur extra per maand.

Deze extra uren/kosten van een vakantiecontract kunnen aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Mocht blijken dat er gedurende het jaar meer vakantiedagen nodig zijn, dan is dit ook mogelijk door facturatie achteraf. Het niet opgenomen vakantiesaldo vervalt ieder jaar op 31 januari in het daarop volgende jaar. Er is geen restitutie mogelijk op niet opgenomen saldo.

Aan- en afmelden opvang

Extra opvang kunt u aanvragen via de OuderApp. Wij stellen het zeer op prijs als we van te voren weten welke kinderen we in de vakantie kunnen verwachten. Daarom is het ook fijn als u uw kind(eren) afmeldt als zij niet komen.

Een kinderdagverblijf vanaf 1 september aanstaande

Vanaf 1 september openen we ook een kinderdagverblijf in de school. Mocht u interesse hebben in deze opvang voor kinderen van 0-4 jaar, dan horen we het graag via administratie@kindercentrumalmere.nl. Bellen kan natuurlijk ook via 036 – 303 5000 (optie 0). Meer informatie vindt u op onze website www.kindercentrumalmere.nl of op IKC ’t Schrijverke – Kinderopvang – ’t Schrijverke (ikcschrijverke.nl)

Wilt u ons iets vertellen of vragen?

Daar bieden wij verschillende mogelijkheden voor:

  1. melden afwezigheid, opvang ruilen/aanvragen: via de OuderApp (Ouderportaal)
  2. iets melden aan de juf/meester van de (thema) bso betreffende die dag: via een bericht in de OuderApp of telefonisch 06-253 240 81.
  3. vragen over verandering van dagen, thema’s en andere onderwerpen: via een mail naar schrijverke@kindercentrumalmere.nl.
Menu