Visie & Kwaliteit

  1. Home
  2. |
  3. Visie & Kwaliteit

Visie & Kwaliteit

KinderCentrumAlmere (KCA) biedt opvang waar kinderen kunnen spelen, leren en vrienden maken. Het kindercentrum is een aanvulling op de gezinsopvoeding en schept voor ouders mogelijkheden om werk en kinderen te combineren.

In onze visie is kinderopvang:
– uniek & uitdagend;
– vertrouwd & veilig;
– zorgzaam & gekwalificeerd.

In onze pedagogische beleidsplannen is deze visie vertaald naar ons handelen in de de kinderopvang.

Principes & Kenmerken

Een aantal principes en kenmerken zijn richtinggevend voor het pedagogisch kader van ons kindercentrum. De principes beschrijven we uitvoerig in onze pedagogische beleidsplannen. Lichamelijke en emotionele veiligheid en welbevinden, samenwerking met ouders, kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving, respect voor diversiteit, actief leren en totale betrokkenheid, spelend leren, eigen tempo en op eigen wijze.

Ons kindercentrum als lerende organisatie

Ons kindercentrum is vakkundig en streeft ernaar vakkundig te blijven. Zij is bewust gericht op het continu verbeteren van haar kinderopvang. De pedagogisch medewerkers worden regelmatig gecoacht door interne coaches.  Het KCA is officieel aangemerkt als ‘leerbedrijf’ waar wij leerlingen van mbo- en hbo-opleidingen een leerplek bieden en hen daarin begeleiden.

Verantwoorlijkheid, toezicht en handhaving

KinderCentrumAlmere is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente Almere voor het toezicht hierop. De inspectie wordt uitgevoerd door een GGD-inspecteur. Van deze inspectie stelt hij een inspectierapport op. Deze rapporten vindt u terug op deze website.

Inhoud inspectie
De inspectie van de GGD bestaat uit minstens drie onderdelen:

  • Het verzamelen van allerlei documenten;
  • Bezoek aan het kindercentrum;
  • Gesprekken met het personeel.

Ook de oudercommissie kan hierin betrokken worden.

Meldcode en Gedragscode

KinderCentrumAlmere biedt in een huiselijke en veilige omgeving kinderopvang aan kinderen van 0-13 jaar waar kinderen spelen, leren, vrienden maken.

In het kader van veiligheid heeft KCA een Meldcode kindermishandeling(protocol) en zijn er twee aandachtfunctionarissen aangesteld.

Onze kernboodschap is voor het personeel vertaald in een gedragscode die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en staat voor professioneel gedrag, fatsoenlijke omgangsvormen en goede samenwerking.

Pedagogisch kader

Bij de opvang van kinderen volgen wij het zogenaamde “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar”. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laat veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling. Bijzondere aandacht besteden we aan hoe onze pedagogisch medewerkers jonge en oudere kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling. Iedere pedagogisch medewerker voldoet aan de vereiste opleidingskwalificaties en wordt regelmatig gecoacht.

Voeding & Verzorging

Gezond en lekker eten en drinken gaan prima samen! De broodmaaltijden en warme maaltijden bereiden we zelf voor. We besteden bijzondere aandacht aan voldoende vitamines, goede vetten, eiwitrijk eten, volkoren producten, vers fruit en verse groente.

Flesvoeding
Flesvoeding is er in een grote verscheidenheid. Ieder kleintje heeft daarin een voorkeur en/of  behoefte. Daarom vragen wij ouders om zelf zorg te dragen voor de flesvoeding en deze mee te geven in voedingstorens.

Voeding
Wij verzorgen drinken, fruit, rauwkost, lunch, tussendoortjes en een vers bereide warme maaltijd zonder vlees. Speciale wensen hierin kunnen ouders met ons bespreekbaar maken.

Wij vinden het belangrijk om de kinderen een gezonde en gevarieerde warme maaltijd aan te kunnen blijven bieden. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de aangeboden maaltijden alle voedingsstoffen bevatten. We hebben daarom een gevarieerd en smaakvol menu opgesteld. Hierin bieden we elke dag naast de maaltijd een vervanger aan. Denk hierbij aan ei, witvis, bonen en kaas. Tijdens de lunch bieden wij ook divers zoet en hartig beleg aan, waaronder o.a. kipfilet.

Verzorging
Onze pedagogisch medewerkers zien erop toe dat uw kind(eren) goed verzorgd worden. Bijvoorbeeld als het gaat om het verschonen van luiers, het snuiten van een neus, regelmatig wassen van handen of het omkleden als er een ‘ongelukje’ is gebeurd.

Klachtenreglement

Wij vinden het belangrijk dat ouders tevreden zijn over de opvang van hun kinderen. Ons jaarplan is ingericht conform het INK managementmodel. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Klanttevredenheid maakt hiervan deel uit

Menu