Verantwoorlijkheid, toezicht en handhaving
KinderCentrumAlmere is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente Almere voor het toezicht hierop. De inspectie wordt uitgevoerd door een GGD-inspecteur. Van deze inspectie stelt hij een inspectierapport op. De rapporten liggen ter inzage op ons kindercentrum en kunt u hieronder downloaden.

Inhoud inspectie
De inspectie van de GGD bestaat uit minstens drie onderdelen:

 • Het verzamelen van allerlei documenten;
 • Bezoek aan het kindercentrum;
 • Gesprekken met het personeel.

Ook de oudercommissie kan hierin betrokken worden.

De GGD-inspecteur wil de volgende stukken inzien:

 • Huisregels;
 • Klachtenregeling;
 • Verslag klachtenregeling;
 • Medicijnprotocol;
 • Oudercommissie: reglement, huishoudelijk reglement (= werkwijze), notulen drie laatste vergaderingen en jaarverslag;
 • Pedagogisch beleidsplan voor kinderdagverblijf en BSO;
 • Risico-inventarisatie veiligheidsmanagement kinderdagverblijf en BSO;
 • Risico-inventarisatie gezondheidsmanagement kinderdagverblijf en BSO;
 • Prijzen opvang;
 • Registratierapport gemeentelijk register;
 • Persoonsgegevens werknemers;
 • Diploma;
 • Verklaring omtrent gedrag;
 • Rooster inzet personeel (afgelopen en komende maand);
 • Kindplanning.

Inspectierapporten

Inspectierapport KDV De Boerderij d.d. 26 feb. 2019

Inspectierapport KDV De Zeeraket d.d. 7 feb. 2019

Inspectierapport IKC De Duinvlinder KDV d.d. 17 aug. 2018

Inspectierapport BSO De Hooiberg d.d. 12 okt. 2018

Inspectierapport Sport BSO d.d. 24 jan. 2019

Inspectierapport Kleutersport BSO d.d. 5 maa. 2019

Inspectierapport Kleutersport BSO d.d. 10 jan. 2019

Inspectierapport Koken & Bakken BSO d.d. 14 jan. 2019

Inspectierapport Theater BSO d.d. 11 sep. 2018

Inspectierapport Handvaardigheid & Techniek & Chillen BSO d.d. 02 feb. 2019

Inspectierapport Handvaardigheid & Techniek & Chillen BSO d.d. 04 okt. 2018

Inspectierapport Handvaardigheid & Techniek BSO d.d. 17 aug. 2018

Inspectierapport Zwem BSO d.d. 28 feb. 2019

Inspectierapport Zwem BSO d.d. 08 nov. 2018

Inspectierapport Zaalvoetbal BSO d.d. 3 jul. 2018