Verantwoorlijkheid, toezicht en handhaving
KinderCentrumAlmere is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente Almere voor het toezicht hierop. De inspectie wordt uitgevoerd door een GGD-inspecteur. Van deze inspectie stelt hij een inspectierapport op. De rapporten liggen ter inzage op ons kindercentrum en kunt u hieronder downloaden.

Inhoud inspectie
De inspectie van de GGD bestaat uit minstens drie onderdelen:

 • Het verzamelen van allerlei documenten;
 • Bezoek aan het kindercentrum;
 • Gesprekken met het personeel.

Ook de oudercommissie kan hierin betrokken worden.

De GGD-inspecteur wil de volgende stukken inzien:

 • Huisregels;
 • Klachtenregeling;
 • Verslag klachtenregeling;
 • Medicijnprotocol;
 • Oudercommissie: reglement, huishoudelijk reglement (= werkwijze), notulen drie laatste vergaderingen en jaarverslag;
 • Pedagogisch beleidsplan voor kinderdagverblijf en BSO;
 • Risico-inventarisatie veiligheidsmanagement kinderdagverblijf en BSO;
 • Risico-inventarisatie gezondheidsmanagement kinderdagverblijf en BSO;
 • Prijzen opvang;
 • Registratierapport gemeentelijk register;
 • Persoonsgegevens werknemers;
 • Diploma;
 • Verklaring omtrent gedrag;
 • Rooster inzet personeel (afgelopen en komende maand);
 • Kindplanning.

Inspectierapporten

Inspectierapport KDV De Zeeraket d.d. 17 jul. 2018

Inspectierapport KDV De Zeeraket d.d. 12 feb. 2018

Inspectierapport IKC De Duinvlinder KDV d.d. 17 aug. 2018

Inspectierapport BSO De Hooiberg d.d. 12 okt. 2018

Inspectierapport Kleutersport BSO d.d. 25 jun. 2018

Inspectierapport Kleutersport BSO d.d. 20 maa. 2018

Inspectierapport Koken & Bakken BSO d.d. 28 mei 2018

Inspectierapport Handvaardigheid & Techniek & Chillen BSO d.d. 04 okt. 2018

Inspectierapport Handvaardigheid & Techniek BSO d.d. 17 aug. 2018

Inspectierapport Zwem BSO d.d. 08 nov. 2018

Inspectierapport Zaalvoetbal BSO d.d. 3 jul. 2018