Kwaliteit loopt als een rode draad door ons bedrijf.

Algemeen

Kwaliteit loopt als een rode draad door ons bedrijf. Het regelmatig meten van de ouderwensen en –verwachtingen, maar ook het met elkaar delen van de uitkomsten en het vaststellen en uitvoeren van verbeterplannen maken hiervan deel uit.

Pedagogisch geschoolde medewerkers

Hieronder vind u de functieprofielen en competenties van onze pedagogisch geschoolde medewerkers.

In ons pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat wij een door Calibris erkend leerbedrijf zijn en vanuit die kwalificatie beroepspraktijkvormingplaatsen bieden aan BOL- en BBL-studenten. Meer informatie hierover kunt u vinden op de bladzijden 28 en 47 van ons pedagogisch beleidsplan. Klik hier voor onze pedagogisch beleidsplannen.

Functieprofiel

Competenties

Voeding & verzorging

Gezond en lekker eten en drinken gaan prima samen! De broodmaaltijden en warme maaltijden bereiden we zelf voor. We besteden bijzondere aandacht aan voldoende vitamines, goede vetten, eiwitrijk eten, volkoren producten, vers fruit en verse groente.

Lees meer

Gedragscode

KinderCentrumAlmere biedt in een huiselijke en landelijke omgeving kinderopvang aan kinderen van 0-13 jaar waar kinderen spelen, leren, vrienden maken en kennis maken met de natuur.

Deze kernboodschap is voor het personeel vertaald in een gedragscode die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en staat voor professioneel gedrag, fatsoenlijke omgangsvormen en goede samenwerking.

Gedragscode KinderCentrumAlmere

GGD Inspectie

Verantwoorlijkheid, toezicht en handhaving
KinderCentrumAlmere is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente Almere voor het toezicht hierop. De inspectie wordt uitgevoerd door een GGD-inspecteur. Van deze inspectie stelt hij een inspectierapport op. De rapporten liggen ter inzage op ons kindercentrum en deze website.

Lees meer

Inspectierapporten

Klachtenregelement

Wij vinden het belangrijk dat ouders tevreden zijn over de opvang van hun kinderen. Ons jaarplan is ingericht conform het INKmanagementmodel. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Klanttevredenheid maakt hiervan deel uit.

Klachtenregelement

Klachtenverslag 2015

Klachtenvrijbrief Oudercommissie

Klachtenvrijbrief Geschillencommissie