KinderCentrumAlmere - Nieuwsbrief
logo-nieuwsbrief

Beste ouders en verzorgers,

Het lijkt nog kort geleden dat wij de vorige nieuwsbrief stuurden, maar de tijd gaat snel. Graag vragen wij uw aandacht voor hetgeen wij in deze nieuwsbrief met u willen delen.


KDV De Boerderij

Na een heerlijke kraamtijd, zult u Linsey, Judith en Soraya binnenkort weer terugzien op De Boerderij. Ze starten alle drie in de maand oktober.

Onlangs zijn de peuters van start gegaan met het thema ‘Uk en Puk: ik en mijn familie’. Met elkaar praten we over onze families, maar ook over de huisdieren. Gespreksonderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: Wie woont er bij jou in huis? Ga je weleens bij opa en oma logeren? En nog veel meer.

In oktober/november zijn de oudergesprekken gepland waarin we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind en is er tijd is om ‘bij te praten’. Ook worden dan de observaties besproken. Als het goed is heeft u inmiddels de vraag ontvangen of u een uitnodiging voor een oudergesprek op prijs stelt.


IKC De Duinvlinder (KDV)

De komst van de fotograaf begin september bracht een gezellige bedrijvigheid met zich mee. Alle kinderen hebben hun mooiste glimlach laten zien en als u deze nieuwsbrief leest, heeft u het resultaat misschien al gezien. Ook de juffen gingen op de foto!

Van links naar rechts : de juffen Lorraine, Anita (gehurkt), Kyra, Patty, Ashley, Erin, Lianne, Cockie, Desiree, Britte, Daniëlle en Kim. Op de foto missen: juffen Eva, Ninfa, Aurora en Barbara.

De vraag naar opvang blijft toenemen en gelukkig bestond de mogelijkheid bij De Duinvlinder qua groepen uit te breiden. Na de start van De Welpen in september, is op 1 oktober de nieuwe peutergroep De Vossen geopend. En met de hulp van iedereen is het gelukt om een gezellige ruimte te creëren waar de kinderen zich prettig kunnen voelen. Een nieuwe groep vraagt om uitbreiding van personeel en we zijn blij dat het is gelukt om goede en ervaren professionals aan te stellen.

In november zullen wij de ouderavonden weer organiseren. Tijdens de ouderavond kunt u in gesprek gaan met de mentor van uw zoon of dochter over zijn/ haar ontwikkeling. Ook worden de observaties besproken. Binnenkort zal de uitnodiging voor het gesprek worden verstuurd en kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken.


KDV De Zeeraket

De periode tot aan de herfstvakantie staat het thema Verkeer op de basisschool en het kinderdagverblijf centraal. Net voor de herfstvakantie zullen we het thema gezamenlijk afsluiten. Na de zomervakantie zijn de gymlessen weer gestart op maandag en dinsdag. De kinderen genieten hier met volle teugen van.

Verder maken de kinderen kennis met Puk, in het thema ‘Welkom Puk’ van Uk & Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, andere kinderen nog niet. Samen gaan we Puk wegwijs maken in de groep. Samen ontdekken we waar en waarmee we kunnen spelen, hoe we opruimen en wanneer we iets moeten schoonmaken.

In november zullen wij de ouderavonden weer organiseren. Tijdens de ouderavond kunt u in gesprek gaan met de mentor van uw zoon of dochter over zijn/ haar ontwikkeling. Ook worden de observaties besproken. Binnenkort zal de uitnodiging voor het gesprek worden verstuurd en kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken.


BSO De Hooiberg en BSO De Duinvlinder


Zwem BSO

De zwem BSO wordt steeds populairder en daarom gaan we vanaf 4 oktober ook op de vrijdagen naar De Koploper in Lelystad. De kinderen met een zwemdiploma (A of hoger) kunnen daar heerlijk het water in om met elkaar en de begeleiders plezier te maken en spelenderwijs hun zwemkwaliteiten te vergroten. Er is nog een aantal plekken beschikbaar. Mocht u interesse hebben, mail dan naar bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl
(Kleuter)sport BSO en Zaalvoetbal BSO

Gaat uw kind naar de (kleuter)sport BSO of zaalvoetbal? Geeft u dan a.u.b. sportkleding en sportschoenen mee. Het gebeurt steeds vaker dat de kinderen in hun gewone kleding en op blote voeten sporten. Kinderen die voetballen op blote voeten tegen en met kinderen met zaalvoetbalschoenen geeft een grote kans op verwondingen bij de kinderen zonder schoenen. Om dit te voorkomen zijn de docenten genoodzaakt om hun lessen daarop aan te passen en dat gaat helaas ten koste van de kwaliteit en het plezier.
De Warme maaltijd

In een bericht in het Ouderportaal hebben wij u het belang van de rust tijdens de maaltijd proberen uit te leggen en u gevraagd de kinderen na 17.30 uur op te halen. Het volledige bericht kunt u teruglezen in een bericht van 23 augustus jl. We stellen uw medewerking zeer op prijs.
Afwezigheid van uw kind melden

Het ophalen van de kinderen op de verschillende schoolpleinen is een dagelijkse inspanning die ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Aan de hand van de aan het eind van de ochtend uitgedraaide ophaallijsten, weten we welke kinderen we waar moeten ophalen en naar welke BSO ze zullen gaan. Maar dan wordt kind X niet gevonden op het schoolplein en moeten we ook op zoek naar kind Y. U begrijpt dat dat voor onrust zorgt bij de begeleiders; we willen immers het schoolplein niet verlaten voordat we compleet zijn. Een telefoontje naar de ouders volgt en dan blijkt meestal dat is vergeten het kind af te melden. En dat gebeurt, kunnen we ons ook voorstellen. Maar toch wilden we dit in deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen en u verzoeken om uw kind tijdig (voor 10.30 uur) af te melden via het Ouderportaal. Mocht dit niet lukken dan kunt u vanaf 10.30 uur een mailtje sturen naar bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl. Dat neemt onnodige zorgen bij ons weg en kunnen wij het ook logistiek (inzet van personeel en vervoer) goed organiseren.

Daarnaast verzoeken wij u om bij afwezigheid tijdens studiedagen van school of tijdens schoolvakanties, uw kind(eren) ook af te melden in het Ouderportaal via de app. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Wilt u ons iets vertellen of vragen?

Daar bieden wij verschillende mogelijkheden voor:

  • - melden afwezigheid, opvang ruilen/aanvragen : via de OuderApp (Ouderportaal)
  • - iets melden aan de juf/meester van de (thema) BSO betreffende die dag : via een bericht in de OuderApp
  • - vragen over verandering van dagen, thema’s en andere onderwerpen: via een mail naar bso@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl

Helaas is het mogelijk dat antwoord op uw bericht vertraging oploopt indien u deze via een andere weg aan ons doorgeeft.


Ruildagen

Als u opvang op een andere dag nodig heeft, kunt u dit aanvragen door middel van een extra dag of door een ruildag aan te vragen. Het ruilen van opvangdagen gebeurt op basis van beschikbaarheid. Daarnaast kan alleen geruild worden tussen dagen die in de toekomst liggen en binnen een termijn van 30 dagen. Omdat de druk op de opvang toeneemt en de daarmee de mogelijkheden om te ruilen beperkter worden, is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om maximaal 5 ruildagen aan te vragen per jaar.


Ontwikkelingen Stint

We hadden gehoopt dat de Stint aan het begin van het schooljaar de weg op zou kunnen, maar helaas is de goedkeuring onlangs weer afgewezen door het RDW. Inmiddels zijn bij KCA wel alle voorbereidingen getroffen. De Stints zijn opgehaald voor de benodigde aanpassingen en de medewerkers zullen binnenkort de rijtraining volgen, die het Ministerie verplicht heeft gesteld. Op die manier zijn wij er klaar voor, zodra het RDW groen licht geeft.


Wie komt ons helpen?

Op de BSO’s ontstaat een piekmoment tijdens de warme maaltijden en kunnen we wat extra handen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opscheppen en verdelen van de maaltijden, het verzorgen van drinken, maar ook het na afloop opruimen en afwassen. Kent u iemand die een paar uurtjes in de week kan helpen, uiteraard tegen een redelijke vergoeding? Dan horen we het graag.

Daarnaast zijn we ook regelmatig op zoek naar pedagogisch medewerkers en sportdocenten. Wie weet kent u nog iemand in uw omgeving die ons team zou kunnen versterken. We horen het graag via een mailtje aan directie@kindercentrumalmere.nl.


Mogen wij u voorstellen: pony's Pebbles en Romana

Pebbles en Romana zijn de twee kleine pony’s die in de ponypaddock lopen aan de Minervasingel. Zij worden intensief verzorgd door een groep vrijwilligers, onder leiding van Lieke Koch. Romana is een Shetlander en Pebbles is een kruising tussen een Shetlander en een Welsh Mountain.

Deze pony’s leven in het wild op de Shetlandeilanden waar het erg ruig is. De grond daar is een schrale, zure grond. De grassen en struiken hebben daar weinig voedingswaarde. De Shetlander heeft zich aangepast aan deze omstandigheden en ze doen het goed op schrale voeding, maar het zit wel in hun om alles te eten wat ze vinden; dit is hun overlevingsinstinct. Daarom staan Pebbles en Romana op een stuk grond die overeenkomt met hun natuurlijke omgeving en krijgen zij alleen hooi. Het is ook de reden dat er bordjes hangen met ‘niet voeren’, want zij zullen al het aangebodene opeten en hier kunnen zij erg ziek van worden.


De oudercommissie stelt zich voor!

Beste ouders,

Wist u dat KCA een actieve oudercommissie (OC) heeft? Recent zijn we flink uitgebreid en we hebben momenteel 7 leden. Met deze bezetting vertegenwoordigen wij iedere vestiging van het KCA, zowel KDV als BSO.

Op de website van KCA kunt u zien wie wij zijn en hoe u ons kan benaderen: Oudercommissie KCA

De OC is een adviserend orgaan tussen de ouders en de directie in. De OC heeft adviesrecht in bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, prijsbeleid, beleid voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid. Ook bemiddelen wij in eventuele geschillen.

Kortom, genoeg stof om samen met jullie als ouders eens van gedachten over te wisselen en te onderzoeken waar wij kunnen helpen. Daarom willen wij binnenkort een Meet & Greet organiseren om ons voor te stellen en met jullie in gesprek te gaan. Wij hebben het streven om de Meet & Greet in het eerste kwartaal van 2020 te laten plaatsvinden; uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Graag tot snel!

Met vriendelijke groeten,

de OC

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de locatiemanagers of directieleden.

KDV De Boerderij:
Linsey Verbrugge/Kim Hersi 036 303 5000, keuzetoets 1

KDV/BSO De Duinvlinder:
Lianne de Jager 036 303 5000, keuzetoets 3

KDV De Zeeraket:
Veronique Okoro 036 303 5000, keuzetoets 4

BSO (De Hooiberg en de thema BSO’s):
Touda Henry, keuzetoets 2

Directiekantoor:
Leo en Renate van Belzen, Xandra van Boxtel, Didi Berkhof en Henk Dragtstra, keuzetoets 0Met vriendelijke groet,

Leo en Renate van Belzen
Directie KinderCentrumAlmere BV


kca_logo