Kinderdagverblijf, kortweg KDV, De Zeeraket is gevestigd aan de Monacostraat 50 (Europakwartier) in Almere Poort. Het is een tijdelijk onderkomen, want in het derde kwartaal 2021 zullen wij onze deuren openen op een prachtige locatie in Muiderduin (Almere Duin).

Algemeen

De Zeeraket biedt kleinschalige dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. De opvang wordt geboden in twee groepen:

 • Stamgroep De Zeeparels (0 - 2,5 jaar).
  Deze groep biedt ruimte voor maximaal 16 kinderen per dag;

 • Stamgroep De Zeesterren (2,5 - 4 jaar).
  Deze groep biedt ruimte voor maximaal 14 kinderen per dag.

De stamgroepen zijn gevestigd in een lokaal op de benedenverdieping, waar zich ook de lokalen van de groepen 1 en 2 bevinden. Er is bij de inrichting veel zorg besteed aan de keuze van duurzame en veilige materialen, maar ook aan het creëren van een gezellige sfeer, zodat de kinderen zich er thuis voelen.

Aangrenzend aan de groep De Zeeparels bevindt zich een afgeschermde buitenruimte waar de kinderen onder andere kunnen fietsen, glijden en in de zandbak kunnen spelen. De kinderen van De Zeesterren spelen in de ochtend samen met groep 1 en 2 op het grote schoolplein. Zo leren zij de leerkrachten en kinderen kennen. Ze spelen daar met fietsen, loopkarren en ander buitenspeelgoed.

Stamgroepen

Stamgroep De Zeeparels
Leeftijd 0 - 2,5 jaar
De Zeeparels is een baby- dreumes- groep voor kinderen in de leeftijd van 0 – 2,5 jaar. De materialen waarmee we werken zijn aangepast op de behoefte en de ontwikkeling van het kind. Zowel voor de dreumesen als voor de baby’s is er voldoende spelmateriaal aanwezig dat de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden stimuleert. Het VVE-programma Uk en Puk sluit hierop aan. Elke ontwikkelingsfase vraagt om een andere benadering. Een baby speelt en leert met haar hele lichaam en een dreumes heeft de behoefte om energie te verbranden, coördinatie en kracht te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zijn sensitief voor de signalen die de kinderen afgeven en zij spelen hier dan ook adequaat op in. De pedagogisch medewerkers verdelen de taken zodat ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Zo richt één pedagogisch medewerker zich op de dreumesen en de andere pedagogisch medewerkers richten zich op de baby’s.

Na De Zeeparels bestaat de mogelijkheid voor de dreumes om een nieuw avontuur aan te gaan op de peutergroep. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt er, in overleg met de ouder en de pedagogisch medewerker van de peutergroep, gekeken of een kind naar de volgende groep kan doorgroeien.

 

Stamgroep De Zeesterren
Leeftijd 2,5 - 4 jaar
De Zeesterren is een peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Ook op deze groep zijn de materialen waarmee we werken aangepast op de behoefte en de ontwikkeling van het kind. Peuters willen graag alles zelf doen. De zelfredzaamheid staat dan ook centraal op de groep. Zo leren kinderen om zichzelf aan en uit te kleden en om zelfstandig keuzes te maken zoals het deelnemen aan een activiteit. Uk en Puk wordt ook op deze groep uitgevoerd en daarnaast staat de samenwerking met school centraal. De thema’s van school worden doorgevoerd in ons beleid, er wordt samen op het schoolplein gespeeld en daarnaast mogen kinderen wanneer zij ruim drie en een half jaar zijn op school gaan wennen. Meer informatie kunt u vinden in onze doorgaande leerlijn. Twee keer per week hebben de peuters gym van een sportdocent van KinderCentrumAlmere. Wanneer een kind 4 jaar wordt en het kinderdagverblijf gaat verlaten wordt er een warme overdracht gedaan naar de basisschool waarna het kind haar volgende avontuur tegemoet zal gaan. Wij bieden de mogelijkheid om, wanneer het kind 4 jaar is, een warme overdracht aan de BSO te geven. Mocht uw kind in een schoolvakantie 4 jaar worden en nog niet toe zijn aan de BSO, dan is er in overleg een mogelijkheid om de tijd op het kinderdagverblijf te verlengen.

Pedagogisch kader

Voor kinderen van het KDV volgen wij het zogenaamde ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

Bijzondere aandacht besteden we aan opleiding, training en begeleiding van de pedagogisch werkers. Alle pedagogisch werkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat of in opleiding daarvoor. Een substantieel deel is HBO-opgeleid en observeren en coachen periodiek hun collega’s. Op deze manier kunnen we intern de kwaliteit bewaken en deskundig vormgeven in de doorgaande leerlijn.

Pedagogisch beleidsplan KDV De Zeeraket

Tarieven en openingstijden

Kinderen van 0 - 4 jaar
Tarief: € 8,75 per uur.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze kinderopvang dan bieden wij u de mogelijkheid tot het afnemen van dagen van 11 uur (7:00 – 18:00 uur of 08:00 – 19:00 uur). U kunt uw kind(eren) brengen tussen 7:00 en 9:00 uur en ophalen tussen 17:00 – 19:00 uur.

Kinderdagverblijf De Zeeraket is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. De dagopvang is inclusief:

 • Lunch
 • Verse warme maaltijd
 • Vers fruit- en groente hapje
 • Gezonde tussendoortjes
 • Luiers en doekjes

De ouders brengen zelf zuigelingenvoeding mee.

Tarieven KDV 2021

Contact