Lekker bewegen met professionele begeleiding!

Algemeen

KinderCentrumAlmere heeft met de ‘BSO Kleutersport / -spel en -dance’ tot doel kinderen onder professionele begeleiding te laten bewegen en een basis te leggen voor een verdere sportieve ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat kinderen meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing krijgen en zelfstandiger worden; ‘lekker in hun vel zitten’.

Uitgangspunt is dat kinderen bewegen leuk vinden of leuk gaan vinden. Hierin ligt direct de uitdaging van de begeleiders en ouders. Kinderen die bewegen leuk vinden worden makkelijker gestimuleerd tot recreatieve sport dan kinderen die het minder leuk vinden. KinderCentrumAlmere stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de leerlijn, leerstappen, begeleiders en speelomgeving.

De speelomgeving is daarom ook een ‘sterke speelomgeving’, in casu de sportzaal van De Europaschool. De begeleiders zijn academisch opgeleide sportdocenten (ALO). Het programma is uitdagend en afgestemd op hun leeftijd (zie pedagogisch beleidsplan).

Pedagogisch beleidsplan Kleutersport BSO

Tarieven BSO 2019

Binnenkort vindt u hier meer informatie over onze Kleutersport BSO.