KinderCentrumAlmere - Wet IKK Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang)

In 2018 en 2019 heeft KinderCentrumAlmere overeenkomstig het gestelde in Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang de kwaliteitseisen bijgesteld. Alle pedagogisch werkers zijn opgeleid en getraind.

Het stafbureau hebben we uitgebreid met een beleidsmedewerker (Hbo-pedagogiek). De beleidsmedewerker is aangesteld voor 18 uur per week en geeft samen met de locatiemanagers richting aan de pedagogisch beleidsdocumenten en observeert of de medewerkers handelen conform het pedagogisch beleidsplan van de locatie.

KinderCentrumAlmere heeft ook 11 Hbo-coaches die alle medewerkers in 2019 coachen 'on the job'. Het accent ligt hierbij op het pedagogisch handelen.

Dit jaar zijn we ook gestart met de Brief KCA. De brief geeft richting aan onze visie voor de jaren 2019 t/m 2022. Voor het jaar 2019 heeft iedere locatiemanager een jaarplan opgesteld. In het jaarplan staan de doelen voor 2019 maar ook hoe het behalen hiervan bedrijfsmatig kan worden ondersteund (personeel, financiën, opleiding & training, ICT, huisvesting, etc.).

De huidige locatiemanagers zijn integraal verantwoordelijk en bevoegd om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. Beslissingen die locatie-overschrijdend zijn of afwijken van onze bedrijfsvisie worden uiteraard in ons Managementteam afgestemd waarna besluitvorming plaatsvindt.