Thema BSO Wetenschap & Technologie

Op donderdag 15 februari heeft de GGD-inspecteur de BSO geïspecteerd en goedgekeurd. We starten met BSO W&T op dinsdag 20 maart a.s. Bij voldoende behoefte zullen we ook uitbreiden naar andere dagen.

Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.

Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de wereld. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn gezondheid, natuur en ruimte, de technologische, bebouwde en maatschappelijke omgeving, hoe die in het verleden tot stand zijn gekomen en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan.

Wanneer u denkt dat deze BSO iets voor uw zoon of dochter is, dan kunt u samen met hem of haar een oriënterend bezoek aan de BSO-ruimte brengen. Het is een sterke leeromgeving met o.a. literatuur, computers, hoogwaardig technisch lego, elektronenmicroscoop en nog veel meer interessant materiaal.

Er wordt zelfstandig of in kleine groepjes gewerkt en de groep is niet groter dan 10 kinderen.

U kunt met meester Geurt een afspraak maken om de ruimte vooraf te bezoeken. Vooropgave kunt u mailen naar bso@kindercentrumalmere.nl, t.a.v. W&T/Geurt.