Plannen kdv Nobelhorst ‘on hold’

  1. Home
  2. |
  3. Nieuws
  4. |
  5. |
  6. Plannen kdv Nobelhorst ‘on hold’

Volop met plannen, maar helaas hebben wij onze activiteiten voor het kinderdagverblijf op ‘on hold’  moeten zetten. In principe zullen we wel bso mogelijkheden aanbieden in het nieuwe schooljaar.

We zijn op dit moment in afwachting van de gemeentelijke procedure die volgt op het ‘Arrest van Didam’. Dat maakt dat wij de startdatum van het geplande kinderdagverblijf niet kunnen bepalen. We houden u via onze website op de hoogte.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we wel buitenschoolse opvang aanbieden vanaf het nieuwe schooljaar. Dit zal waarschijnlijk een sport en outdoor bso zijn. De locatie is op dit moment nog niet vastgelegd.

Menu