Nieuwsbrief september 2022 Lelystad

  1. Home
  2. |
  3. Nieuwsbrief
  4. |
  5. |
  6. Nieuwsbrief september 2022 Lelystad

Beste ouders/verzorgers,

Voor veel ouders zal dit de eerste nieuwsbrief zijn die u van ons ontvangt. Graag heten wij u van harte welkom. Regelmatig zullen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten in onze kinderopvang bij IKC ’t Schrijverke en IKC Toermalijn. Mocht dat aanleiding tot vragen of opmerkingen geven, dan horen we dit uiteraard graag.

Opening kdv IKC ’t Schrijverke

In de schoolvakantie is hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting van drie ruimtes tot een kinderdagverblijf. De dag van de opening op 1 september jl. was voor iedereen best spannend en zowel kinderen als leidsters hadden even tijd nodig om te wennen. Inmiddels heeft iedereen zijn/haar draai helemaal gevonden. Er zijn twee groepen: de Koala’s (0-2 jaar) en de Giraffen (2-4 jaar). Tussen de beide ruimtes is een slaapkamer ingericht Hieronder twee foto’s van de groepen met links de Koala’s  en rechts de Giraffen. U bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Opening kdv IKC Toermalijn

Ook bij de Toermalijn zullen we een kinderdagverblijf openen en wel per 1 januari 2023. Binnenkort wordt gestart met de verbouwing van twee lokalen tot kinderdagverblijf-ruimtes (grenzend aan de sportzaal). Ook wordt een aparte slaapkamer voor de kinderen gemaakt. Neem gerust contact met ons op als u interesse heeft in opvang op deze locatie.  De inrichting zal qua sfeer lijken op die van ’t Schrijverke. Wendy Barning is voor beide kinderdagverblijven de locatiemanager (06-21400547).

BSO  IKC ’t Schrijverke

Inmiddels hebben al veel kinderen de weg gevonden naar onze bso bij ’t Schrijverke. Vanaf 1 maart 2023 zal ook een ‘chill’ bso op ’t Schrijverke openen, waar de kinderen vrij kunnen spelen, tekenen of bijvoorbeeld een spelletje doen.

Ondertussen onderzoeken we verdere uitbreidingsmogelijkheden.

Bso bus
De bso-bus heeft een nieuw jasje gekregen (met nieuw logo van ’t Schrijverke) . Daarnaast is er een derde bus gekomen, vanwege de groei van het aantal kinderen en het aantal scholen waar we de kinderen ophalen.

Terugblik zomervakantie
De zomer was heerlijk en in de vakantieweken hebben de kinderen allerlei leuke activiteiten gedaan. Zo waren er uitjes naar Oud Valkeveen, Spettertuin, Belevenissenbos en Dierenpark Amersfoort. Hieronder een aantal sfeerfoto’s.

Zomerkamp 2023
Heeft u al gehoord van ons jaarlijks zomerkamp tijdens de zomervakantie? Het is ieder jaar weer een groot succes. We gaan een week (ma t/m vrij) naar de bossen in Hoog Soeren en alle bso-kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom om mee te gaan. We houden u op de hoogte en zullen te zijner tijd een uitnodiging sturen aan de bso-ouders.

BSO IKC Toermalijn

Op 1 september opende ook de bso bij IKC Toermalijn haar deuren. De kinderen gaan naar De Koploper om te zwemmen of te sporten. Ze ontmoeten daar ook de kinderen die bij IKC ’t Schrijverke op de bso zitten en trekken gezellig met elkaar op. Aan het einde van de middag gaan ze weer ieder hun eigen weg terug om op school nog een warme maaltijd te eten.

Uitbreiding met chill bso
Per 1 januari 2023 zal er bij de Toermalijn ook een ‘chill’ bso geopend worden, Zeker voor de kinderen die meerdere dagen naar de bso komen, is het fijn als ze ook een of meerdere dagen kunnen vrij kunnen spelen of gewoon lekker chillen.

Oudercommissie (OC)

KCA heeft een actieve oudercommissie. Zij denken mee als het gaat om het behoud van de kwaliteit en waar deze verbeterd zou kunnen worden. Ook speelt de OC een rol in de communicatie met ouders. Het is fijn als alle locaties van KCA zijn vertegenwoordigd in de OC. Daarom zijn zij op zoek naar enthousiaste vertegenwoordigers vanuit ’t Schrijverke en de Toermalijn. Wellicht is het iets voor u. De OC hoort het graag. Voor meer informatie of aanmelding kunt een mail sturen naar oudercommissie@kindercentrumalmere.nl

Menu