Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouders/verzorgers,

Een uitgebreide nieuwsbrief deze keer, want er is veel te vertellen. Dat vraagt even tijd om het te lezen, maar we houden u nu eenmaal graag op de hoogte van wat er binnen onze organisatie speelt. Het is soms een puzzel in deze tijd van personeelskrapte, lange levertijden en ambtelijke molens, maar dat houdt ons niet tegen om ons als organisatie te blijven ontwikkelen. We zijn namelijk nog steeds heel blij dat we even de zorg voor uw kinderen mogen overnemen op de momenten dat dat nodig is. 

Een uitgebreide nieuwsbrief deze keer, want er is veel te vertellen. Dat vraagt even tijd om het te lezen, maar we houden u nu eenmaal graag op de hoogte van wat er binnen onze organisatie speelt. Het is soms een puzzel in deze tijd van personeelskrapte, lange levertijden en ambtelijke molens, maar dat houdt ons niet tegen om ons als organisatie te blijven ontwikkelen. We zijn namelijk nog steeds heel blij dat we even de zorg voor uw kinderen mogen overnemen op de momenten dat dat nodig is. 

Algemeen

Interne personeelswisselingen
De afgelopen periode is er vanwege interne doorstroom een aantal functiewisselingen/overplaatsingen geweest bij de kinderdagverblijven.:

De Zeeraket
Kim Hersi, voorheen locatiemanager op De Boerderij, is alweer enige tijd locatiemanager op De Zeeraket. Per 1 mei jl. is Wendy Barning hier aangesteld als waarnemend locatiemanager.

De Boerderij
Per 1 mei jl. is Daphne Blom locatiemanager geworden op De Boerderij. Zij neemt het stokje over van Kim Hersi. Daarnaast is Nicole Holdorp aangesteld als waarnemend locatiemanager.

De Duinvlinder
Op deze locatie zijn er geen wijzigingen. Lianne de Jager is de locatiemanager en Britte Schott is waarnemend locatiemanager.

Ruilen opvangdagen
Regelmatig krijgen wij vragen over de mogelijkheden om niet gebruikte opvangdagen te ruilen naar een andere dag, bijvoorbeeld omdat uw kind ziek is of in de vakantie een keer niet is geweest. Uiteraard denken we graag met u mee in mogelijkheden; we leggen ons beleid nog een keer in het kort uit:

Bij de berekening van ons uurtarief is uitgegaan van een gemiddelde afname van de opvang, mede om het ook voor ouders richting Belastingdienst zo eenvoudig mogelijk te houden. Zouden we factureren op basis van de daadwerkelijke afname, dan zou het uurtarief hoger zijn en moeten ouders maandelijks hun gegevens aanpassen bij de Belastingdienst.

– U betaalt voor de reservering van de opvang, los of u hiervan gebruik maakt.

– We bieden vijf ruildagen per jaar aan. Ruilen kan alleen tegen een gelijkwaardig product*, waarbij ruilen van opvang in vakanties en nationale feestdagen niet mogelijk is.   * lees meer in ons Contractaanhangsel

Oudertevredenheidsonderzoek
Wat gaat goed en wat kan er verbeterd worden? Informatie die nodig is om ons te blijven ontwikkelen en de kwaliteit te verhogen. Gelukkig weten ouders ons over het algemeen goed te vinden om hun ervaringen te delen, maar we willen de oudertevredenheid ook regelmatig schriftelijk onderzoeken. Daarom zijn we op dit moment in gesprek met een partij, die dit digitaal voor ons kan organiseren. Als de gesprekken succesvol verlopen, dan starten de onderzoeken na de zomervakantie. We houden u op de hoogte.

KCA in  Nobelhorst
Heel graag hadden we na de zomervakantie willen starten met een kinderdagverblijf en met bso-groepen in Nobelhorst. Het ‘arrest van Didam’ houdt dit echter op dit moment tegen voor wat betreft het kinderdagverblijf. Er is nog steeds goede hoop dat we wel kunnen starten met een bso Sport en Outdoor. Geïnteresseerde ouders kunnen zich melden via administratie@kindercentrumalmere.nl. We zullen onze website ook regelmatig actualiseren naar de laatste ontwikkelingen.

KCA in Lelystad
Sinds februari werken we samen met basisschool ’t Schrijverke in Lelystad en vormen we samen een IKC. Op dat moment  zijn daar twee bso-groepen geopend (bso Sport en Vrijzwemmen). Na de zomervakantie zullen er ook twee kdv-groepen van start gaan.

Ook met de school De Toermalijn werken we toe naar een IKC. Vanaf september openen we daar de bso en vanaf januari  2023 zullen ook daar twee kdv-groepen starten.

Verhuizing keuken
Onze kok maakt met plezier dagelijks lekkere en gezonde maaltijden voor onze kinderen. Door de toename van het aantal kinderen, groeiden we qua kookmogelijkheden uit ons jasje en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, die we professioneel en volwaardig toebereid op de toekomst kunnen inrichten. We hebben deze ruimte gelukkig kunnen vinden in Almere Poort. We breiden de keuken uit met een tweede stoomoven, koel-/vriescellen, vaatwasser en grote braadsledes.

We verwachten deze nieuwe keuken aan het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen gebruiken. Vanaf dat moment worden de maaltijden voor de kdv’s in de ochtend bereid en direct na bereiding warm geleverd op de drie locaties.

Het eten voor de bso wordt later gekookt, zodat de tijd tussen bereiding en nuttigen van de maaltijd zo kort mogelijk is. Hiermee maken we een kwaliteitsslag, die de smakelijkheid en het plezier in eten zal vergroten.  De keuken in de Duitslandstraat blijft na de zomervakantie enkel nog in gebruik voor de bso Koken & Bakken.

KDV De Boerderij

Geboren
Onze collega Kubra (Konijntjes) is onlangs bevallen van een prachtige dochter met de naam Ayla-Jaz. Moeder en dochter maken het goed.

Ook onze parkieten hebben kleintjes gekregen. Ze worden goed verzorgd door hun ouders en ze groeien als kool.

Lekker naar buiten
Nu het mooie weer zich steeds vaker laat zien, gaan we weer meer op pad en wandelen we bijvoorbeeld met elkaar naar de speeltuintjes in de buurt. Ook zullen we binnenkort weer twee dreumes/peuter PM-ers opleiden om op de bso-bus (voorheen Stint) te rijden zodat we ook wat verder weg kunnen.

IKC De Duinvlinder

Nieuwbouw
Heeft u al een kijkje genomen bij de nieuwbouw van De Duinvlinder naast Plus Duin? Het kdv komt onder het gebouw van Rio de Janeiro met 2 babygroepen, 3 peutergroepen en een 3+ groep in de school. In het schoolgebouw komen de bso groepen. De bouw loopt nog steeds volgens plan en de opening wordt op 1 januari 2023 verwacht.

Kinderdagverblijf
We werken op dit moment op het kdv aan het thema ‘De Boerderij’ . Welke dieren wonen daar allemaal en wat gebeurt er op een boerderij? De kinderen mogen dat af en toe ook onderzoeken door ‘een koe te melken’ of  ‘een schaap te scheren’. Het zijn mooie ervaringen!

Kindcentrum De Zeeraket

Nieuwe groepen bso en kdv
Alle groepen van De Zeeraket zijn inmiddels geopend, nu ook De Papegaaivissen (peutergroep) en een extra bso groep (De Hamerhaaien) vanaf 1 mei kinderen hebben mogen ontvangen. In de sportzaal op het terrein kunnen kinderen van de Zeeraket lekker alle dagen naar de (Kleuter)Sport bso. Voor vragen over deze bso-groepen kunt u zich wenden tot Touda Henry (bso-manager) via bsopoort@kindercentrumalmere.nl

Aanleg openbare ruimtes

Het is nog even wachten op het eindresultaat, maar het is al fijn te zien dat het schoolplein langzaam maar zeker vordert. Inmiddels is het asfalt gelegd tussen de school en het kinderdagverblijf. Dat zal de komende tijd verder ingericht worden tot een prachtig plein.

 

Bso’s De Hooiberg, De Duinvlinder en De Zeeraket

Urgente oproep
Wij verzoeken u met klem om uw kind tijdig af te melden als hij of zij niet naar de bso komt. Helaas staan wij steeds langer op het schoolplein omdat wij kinderen missen bij het ophalen. Voordat we richting de bso kunnen vertrekken, moeten we eerst achterhalen waar deze missende kinderen zijn. Er wordt daarop telefonisch contact gezocht met de ouders. Pas als duidelijk is dat iedereen veilig thuis of elders is, kunnen onze medewerkers vertrekken. Dit heeft tot gevolg dat wij steeds later bij de bso’s aankomen en we het gewenste programma voor die middag soms wat moeten inkorten. U begrijpt dat wij dit betreuren voor de wel aanwezige kinderen. Afmelden kan op de volgende manier:

– voor 10.30 uur afmelden via de OuderApp
– na 10.30 uur via een mail aan bsopoort@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl of een telefoontje naar kantoor.

Mede namens alle bso-kinderen: heel erg bedankt!

Uitbreiding bso Musical
Het enthousiasme is groot voor de bso Musical en gelukkig hebben we juf Talitha bereid gevonden om ook op de woensdagen met de kinderen te dansen en zingen. Is uw kind 6 of 7 jaar en heeft het interesse om mee te doen? We horen het graag via bsopoort@kindercentrumalmere.nl. We starten vanaf 8 juni. De kinderen op de foto links genieten van het zingen met elkaar.

Bso Outdoor
Het mooie weer nodigt uit om meer wateractiviteiten op te pakken, zoals vlotten bouwen, of je evenwicht lopen over een boom boven het water. De komende periode komen er nog meer wateractiviteiten. We houden u op de hoogte.

Bso Musical/Theater/Dans
De kinderen werken hard aan een eindvoorstelling op deze drie thema bso’s. Dit wordt in de laatste schoolweek uitgevoerd. U ontvangt op een later moment een uitnodiging om deze voorstelling bij te wonen.

Overkapping bso-bus

Inmiddels rijden er 13 bso-bussen van KCA rond. Ze zijn allemaal goed te herkennen aan de groene kleur en ons logo. We zijn heel blij dat deze bussen een (doorzichtige) overkapping hebben gekregen. Dat houdt de kinderen warm en droog in deze natte maanden.

Vakantie-opvang
Wat hebben de kinderen genoten in de meivakantie. Het was over het algemeen heerlijk weer om erop uit te gaan. En dus gingen we regelmatig naar een speeltuin in de buurt, Oud Valkeveen of naar de Linneaushof.

We hebben de activiteiten dit keer gezamenlijk met alle andere kinderen van de bso (Duinvlinder, Zeeraket en Hooiberg) georganiseerd en dat is goed bevallen. Over een aantal weken is het alweer zomervakantie. Regel uw extra opvang tijdig via de OuderApp en houd daar ook de komende activiteiten in de gaten. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Zomerkamp
Wat fijn dat iedereen weer zo enthousiast heeft gereageerd op ons zomerkamp. We zitten dan ook vol voor dit jaar. Binnenkort ontvangen de deelnemers meer informatie.

Van de Oudercommissie

Wilt u meedenken over de kwaliteit van de opvang van uw kinderen? En wilt u een rol spelen in de communicatie tussen ouders en KCA? Dan is lid worden van onze oudercommissie wellicht iets voor u.

Door het vertrek van enige ouders en een nieuw aspirant-lid hebben wij op dit moment één vacatureHeeft u interesse om ons te ondersteunen? We horen het heel graag, via een mail aan oudercommissie@kindercentrumalere.nl.

Meer informatie over de oudercommissie vindt u op de website