Nieuwsbrief december 2022 Lelystad

  1. Home
  2. |
  3. Nieuwsbrief
  4. |
  5. |
  6. Nieuwsbrief december 2022 Lelystad

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers,

Wat fijn om je als kindercentrum te mogen vestigen in een stad als Lelystad. Het brengt ons veel nieuwe ontmoetingen, uitdagingen en het bieden van opvang aan gezellige en leuke kinderen. Inmiddels zijn we bijna een jaar open bij ’t Schrijverke en zullen we vanaf het nieuwe jaar naast de bso ook een kdv openen bij de Toermaijn. We vertellen er hieronder graag meer over.

Algemeen

De VerbeterMeter

Met plezier volgen wij de resultaten van de ingevulde enquêtes van de VerbeterMeter. Het is goed om te zien dat de cijfers verder stijgen (zie de foto hiernaast). Blij zijn we ook met alle positieve opmerkingen en complimenten. En als het minder positief is kijken we graag naar mogelijke oplossingen. Zo was er ook een opmerkingen over de veiligheid rondom het gebouw van ’t Schrijverke. Er zijn inmiddels camera’s opgehangen en we hebben een goed contact met de wijkagent.

Afmelden kerstvakantie

Wilt u a.u.b. uw kinderen afmelden in de OuderApp op de dagen dat zij in de kerstperiode niet naar de opvang komen? Op die manier krijgen we een goed beeld van de bezetting op de groepen en kunnen we voldoende personeel inroosteren.

Aanpassing vergoeding KOT

De overheid heeft onlangs besloten om de maximale vergoeding van de uurtarieven voor opvang te verhogen. In 2023 is dit voor het kdv: € 9,06 en voor de bso € 7,79. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid

Opening kdv IKC Toermalijn

Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan de verbouwing van de ruimtes en op 2 januari 2023 zal ook een kinderdagverblijf bij IKC Toermalijn openen met twee groepen, te weten:

0-2 jarigen (De Pauwen) en 2-4 jarigen (De Tijgers). Er is voor deze namen gekozen vanwege de relatie met de edelstenen Pauwenerts en Tijgeroog.

BSO  IKC ’t Schrijverke

Inmiddels hebben al veel kinderen de weg gevonden naar onze bso bij ’t Schrijverke. Vanaf 1 maart 2023 zal ook een ‘chill’ bso op ’t Schrijverke openen, waar de kinderen vrij kunnen spelen, tekenen of bijvoorbeeld een spelletje doen.

Ondertussen onderzoeken we verdere uitbreidingsmogelijkheden.

Chill bso
Met name de jongere kinderen hebben soms behoefte om na een dag school lekker te ontspannen, een tekening te maken of bijvoorbeeld een spelletje te doen. Die mogelijkheid willen we ze graag bieden. Dat kan bij de Chill bso, vanaf januari bij de Toermalijn en vanaf april  bij ’t Schrijverke. Mocht uw zoon of dochter hier interesse in hebben, dan kunt u contact opnemen met Wendy Barning.

Oudercommissie (OC)

We zijn op zoek naar u!!

KCA heeft een actieve oudercommissie (OC). Zij denken mee als het gaat om het behoud van de kwaliteit en waar deze verbeterd zou kunnen worden. Ook speelt de OC een rol in de communicatie met ouders. Het is fijn als alle locaties van KCA zijn vertegenwoordigd in de OC. Daarom zijn zij op zoek naar enthousiaste vertegenwoordigers vanuit ’t Schrijverke en vanuit de Toermalijn. Wellicht is het iets voor u. De OC hoort het graag. Voor meer informatie of aanmelding kunt een mail sturen naar oudercommissie@kindercentrumalmere.nl of neem even contact op met Wendy Barning (locatiemanager).

Menu