Nieuwsbrief december 2022 Almere

  1. Home
  2. |
  3. Nieuwsbrief
  4. |
  5. |
  6. Nieuwsbrief december 2022 Almere

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief graag onder andere uw aandacht voor het afmelden van kinderen in de kerstvakantie, wijzigingen binnen De Hooiberg, theater en dans, de resultaten vanuit de VerbeterMeter en de nieuwe peutergroep bij De Zeeraket. Maar we kijken ook graag even terug naar de afgelopen weken en vertellen per locatie graag iets over onze activiteiten..

Algemeen

De VerbeterMeter

Met plezier volgen wij de resultaten van de ingevulde enquêtes van de VerbeterMeter. Het is goed om te zien dat de cijfers verder stijgen (zie de foto hieronder). Blij zijn we ook met alle positieve opmerkingen en complimenten. En als het minder positief is kijken we graag naar mogelijke oplossingen. Zo zijn we bijvoorbeeld met de gemeente in overleg gegaan over de verlichting rondom De Zeeraket.

Daarnaast geeft een enkele ouder aan dat er te weinig variatie in het eten is of niet smakelijk genoeg is. De kwaliteit van het eten heeft onze constante aandacht. Met de opening van onze nieuwe keuken begin volgend jaar kunnen we verder professionaliseren (door ultramoderne apparatuur) en ook meer variëren. Uw mening wordt dus zeer gewaardeerd! Helpt u ons door de enquête in te vullen na ontvangst? Alvast bedankt!

Aanpassing vergoeding uurtarief

De overheid heeft onlangs besloten om de maximale vergoeding van de uurtarieven voor opvang te verhogen. In 2023 is dit voor het kdv: € 9,06 en voor de bso € 7,79. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid

Nieuwe keuken

Zoals hierboven gemeld, openen we een nieuwe keuken aan de Neonweg. Deze wordt ingericht met de nieuwste apparatuur en we zijn best trots op deze verdere professionalisering. We richten ook de momenten van bereiding anders in. ’s Morgens is alle aandacht voor het eten van de kinderen op het kinderdagverblijf en ’s middags worden de bso-maaltijden vlak voor het eetmoment bereid. We gaan ervan uit dat al deze veranderingen de algehele kwaliteit ten goede zullen komen.

Samenwerking met de Pirouette

Kbs de Pirouette in Parkwijk heeft ons benaderd voor een verdere samenwerking. We verzorgen daar al de gymlessen en zijn nu in gesprek om zowel een bso als kdv in te richten in de school. Met het bestuur van SKOFV (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe) praten over de mogelijkheden om samen met de school een IKC te vormen. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken zal dit medio 2023 vorm krijgen.

Afmelden kinderen in kerstvakantie

Wilt u a.u.b. uw kinderen afmelden in de OuderApp op de dagen dat zij in de kerstperiode niet naar de opvang komen? Op die manier krijgen we een goed beeld van de bezetting op de groepen en kunnen we voldoende personeel inroosteren.

De Boerderij (KDV)

De ruimtes van De Biggetjes en De Varkentjes waren toe aan nieuw meubilair. De kinderen maakten daarvoor graag een uitstapje naar De Hooiberg zodat we een dagje de tijd hadden om alles uit te pakken en opnieuw in te richten. Het ziet er volgens ons (en de kinderen) weer prachtig uit! Dat werd nog eens beaamd door Sinterklaas tijdens zijn bezoek aan ons kinderdagverblijf.

IKC De Duinvlinder (KDV)

Nieuwbouw De Duinvlinder

Half november hebben we de sleutel overhandigd gekregen van het gebouw waar het kinderdagverblijf zal komen. Daar wordt nu verbouwt om volwaardige opvangruimtes in te kunnen richten. Buiten komt een mooi ingerichte tuin. We houden u op de hoogte

Ook dit jaar heeft de fotograaf weer een foto van alle kinderen gemaakt. Het resultaat heeft u inmiddels mogen bewonderen.

Bezoek Sinterklaas

Dat was een feest!: Sint en Piet brachten een bezoek aan onze kinderen. Voor deze gelegenheid was de sportzaal mooi versier en konden alle kinderen even bij Sint langskomen om een handje te geven. Natuurlijk was er voor iedereen ook wat lekkers.

 

KDV De Zeeraket

Nieuwe bolderkar

Wat zijn wij en de kindjes blij met de nieuwe bolderkar. Op deze manier kunnen we fijn met elkaar naar buiten, naar het bos of uitwaaien op het strand. Het strand is toch wel het favoriete uitstapje van de kindjes. Lekker rennen over het zand en op zoek naar de schelpjes! En ondertussen zwaaien naar alle vliegtuigen die hoog in de lucht overvliegen.

Nieuwe peutergroep

Omdat de vraag naar kinderopvang blijft groeien, zullen we in april 2023 een nieuwe peutergroep inrichten. Deze komt beneden en biedt ruimte aan maximaal 8 kinderen van 3 jaar en ouder.

Verlichting buitenterrein

In deze donkere dagen is gebleken dat de verlichting op het terrein en met name de parkeerplaats van De Zeeraket beter kan. We hebben de gemeente gevraagd of zij meer lantarenpalen kunnen plaatsen. We hebben goede hoop dat zij hier snel actie zullen ondernemen. Wij houden u op de hoogte.

Modderschoenen

We zitten in een mooie omgeving, met als enig nadeel het vele zand, dat in deze tijd van het jaar nogal eens verandert in modder. Dit komt de schoenen van de kinderen niet altijd ten goede. Wilt u ze daarom, indien mogelijk, laarsjes meegeven?

We onderzoeken de mogelijkheid om een schoenenkast neer te zetten, waar de peuters direct bij binnenkomst hun schoenen in kunnen zetten.

Wilt u om de vloeren zo veel mogelijk schoon en onbeschadigd te laten uw kind direct slofjes over de schoenen aandoen als u binnen bent?

Sinterklaas

De maand december geeft voor iedereen de nodige drukte en ook voor de kinderen is het een spannende maar wel gezellige maand. Het was bijvoorbeeld heerlijk aan pietengym mee te doen of even tot rust te komen met pietenyoga. Maar er zijn ook prachtige mijters geknutseld en natuurlijk mochten er ook schoentjes worden gezet.

 

Buitenschoolse Opvang

De Woudreus – Nobelhorst

IKC de Woudreus heeft het eerste halfjaar een gastvrij onderkomen gehad in de Montessorischool. Aan het eind van dit jaar verhuizen we naar ons eigen onderkomen in het noodgebouw daarnaast. Daar zullen de kinderen ook gebruik gaan maken van de gymzaal tijdens de bso.

Kerstvoorstelling

Afgelopen week was het zover! Er was, samen met de juf, hard gewerkt aan een mini-voorstelling en in de week van 12 december mochten de kinderen laten zien hoe leuk ze het vinden om te zingen, acteren en te dansen aan hun ouders.

Veranderingen De Hooiberg, Dans en Theater

Omdat we merken dat de grotere kinderen meer uitdaging nodig hebben, stimuleren wij ze om te kiezen voor een thema bso en dit zal ertoe leiden dat De Hooiberg na de kerstvakantie alleen nog de jongere kinderen tot en met 6 jaar zal opvangen. Op de bovenverdieping zullen dan de bso’s Dans en Theater worden gegeven. Hierover is begin december een brief verzonden aan ouders.

Vakantie-uren

We geven nog graag een keer aan u mee om te kijken naar het aantal gereserveerde vakantie-uren. Wellicht is er een aanpassing nodig voor 2023. We horen het in dat geval graag van u via een mail aan bsopoort@kindercentrumalmere.nl of deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl.

Kerstvakantie

Denkt u eraan om extra opvang in de kerstvakantie tijdig te regelen? We organiseren weer veel leuke activiteiten en maken er met de kinderen gezellige weken van. Zie ook de ontvangen brief via de OuderApp.

Menu