Nationale feestdagen

Op nationale feestdagen is KinderCentrumAlmere gesloten:

Nieuwjaarsdag
eerste en tweede paasdag
Koningsdag
bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar)
Hemelvaartsdag
eerste en tweede pinksterdag
eerste en tweede kerstdag