Kdv Nobelhorst is onze jongste locatie in Almere. Volop met plannen, maar helaas hebben wij onze activiteiten voor het kinderdagverblijf op ‘on hold’ moeten zetten. Wel bieden wij vanaf 1 september buitenschoolse opvang aan. 

Adres Nobelhorst

Marie Curielaan 301
1341 BA Almere

Algemene contactinformatie

036 – 30 350 00
dewoudreus@kindercentrumalmere.nl

Algemene informatie

We zijn op dit moment in afwachting van de gemeentelijke procedure die volgt op het ‘Arrest van Didam’. Dat maakt dat wij de startdatum van het geplande kinderdagverblijf op dit moment niet kunnen bepalen. We houden u via onze website op de hoogte.

Kinderen van 0 - 4 jaar
€9,96per uur
  • Kinderdagverblijf Nobelhorst is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. De dagopvang is inclusief:
  • Lunch

  • Verse warme maaltijd

  • Verse groentesnack (rauwkost) en/of fruithapje

  • Tussendoortjes

  • Luiers

De ouders brengen zelf zuigelingenvoeding mee.

Pedagogisch kader

Voor kinderen van het kdv volgen wij het zogenaamde “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar”. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

Bijzondere aandacht besteden we aan opleiding, training en begeleiding van de pedagogisch werkers. Alle pedagogisch werkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat of in opleiding daarvoor. Een deel is hbo-opgeleid; zij coachen periodiek hun collega’s. Onze beleidsmedewerker is beheerder van een virtueel expertisecentrum. Op deze manier kunnen we intern de kwaliteit bewaken en deskundig vormgeven in de doorgaande leerlijn.

Menu