Kinderdagverblijf De Duinvlinder vindt u in de nieuwste wijk van Poort, te weten Duin. Vanaf april 2023 zijn de deuren daar geopend. Een prachtige nieuwe omgeving met het strand om de hoek. 

Er zijn zes groepen in het kinderdagverblijf. De groep van 3 jaar en ouder is in de school gevestigd, voor een geleidelijke overstap naar het leven op de basisschool. 

Adres De Duinvlinder

Zeeduinweg 910
1361 BG Almere (Duin)

Algemene contactinformatie

036 – 30 350 00 (optie 3)
deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl

Algemene informatie

Kdv/bso De Duinvlinder maakt onderdeel uit van IKC De Duinvlinder. Een Integraal KindCentrum (IKC) is een centrum waar kinderen van 0-13 jaar alle ruimte vinden om zich te ontwikkelen. Naast opvang voor kinderen van 0-4 jaar, biedt KCA ook buitenschoolse opvang aan de leerlingen van De Duinvlinder, die op deze locatie naar de basisschool gaan.

Binnen het IKC zijn de lijnen kort en is er regelmatig overleg tussen medewerkers van school en de opvang. Met name ook als de kinderen de 4 jaar naderen en naar de Duinvlinder school gaan. Samen met ouders wordt  besproken hoe de overstap zo soepel mogelijk kan verlopen.

Ook kinderen tussen de 0-4 jaar die niet naar de Duinvlinder school gaan, zijn van harte welkom op het kinderdagverblijf.

Groepen

De omgeving

Het kdv is sinds 3 april 2023 gevestigd in Duin. De buitendeur is afgesloten en alleen toegankelijk door het invoeren van een code of na aanbellen. Dit maakt het wel zo veilig voor de kinderen. Het verblijf is gevestigd onderin het appartementencomplex Rio de Janeiro en biedt ruimte aan 5 groepen. De inrichting is modern en sfeervol.

Er is een verbinding met de school (die in januari 2024 zal gaan op de nieuwe locatie) en de kinderen van 3 jaar en ouder die naar De Duinvlinder school gaan, vinden daar hun groep De Duinkonijnen.

Buiten kunnen de kinderen gebruik maken van een afgesloten binnenspeelplaats, grenzend aan het schoolplein.

Buitenschoolse opvang

Binnen het IKC wordt ook buitenschoolse opvang aangeboden door KCA voor kinderen die bij De Duinvlinder naar school gaan. Omdat de school in Duin nog niet is geopend, is onze bso ook nog gevestigd op de Slowakijehof, waar we twee ruimtes beneden tot onze beschikking hebben waar kinderen vrij kunnen spelen, knutselen of chillen. Verder  is er ook (kleuter)sport voor de kinderen tussen 4-7 jaar in de sportzaal van school. Uiteraard kunnen kinderen ook naar één van de uitdagende thema bso’s in Poort (incl. Duin).

Kinderen van 0 - 4 jaar
€9,96per uur
  • Kinderdagverblijf De Duinvlinder is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. De dagopvang is inclusief:
  • Lunch

  • Verse warme maaltijd

  • Verse groentesnack (rauwkost) en/of fruithapje

  • Tussendoortjes

  • Luiers

De ouders brengen zelf zuigelingenvoeding mee.

Pedagogisch kader

Voor kinderen van het kdv volgen wij het zogenaamde “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar”. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

Bijzondere aandacht besteden we aan opleiding, training en begeleiding van de pedagogisch werkers. Alle pedagogisch werkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat of in opleiding daarvoor. Een deel is hbo-opgeleid, die periodiek hun collega’s coachen. Onze beleidsmedewerker is beheerder van een virtueel expertisecentrum. Op deze manier kunnen we intern de kwaliteit bewaken en deskundig vormgeven in de doorgaande leerlijn.

Klik hier voor beleidsplannen en inspectierapporten

Menu