Kinderdagverblijf De Duinvlinder vind je in de nieuwste wijk van Poort, te weten Duin. Vanaf april 2023 hebben wij onze deuren in Duin geopend. Een prachtige nieuwe omgeving met het strand om de hoek. 

Er zijn zes groepen gevestigd in het kinderdagverblijf in Duin. Voor een geleidelijke overstap naar de basisschool is de 3+ groep in de school gevestigd.

Adres De Duinvlinder

Zeeduinweg 910
1361 BG Almere (Duin)

Algemene contactinformatie

036 – 30 350 00 (optie 3)
deduinvlinder@kindercentrumalmere.nl

Algemene informatie

Kdv/bso De Duinvlinder maakt onderdeel uit van IKC De Duinvlinder. Een Integraal KindCentrum (IKC) is een centrum waar kinderen van 0-13 jaar alle ruimte vinden om zich te ontwikkelen. Naast opvang voor kinderen van 0-4 jaar, biedt KCA ook buitenschoolse opvang aan de leerlingen van De Duinvlinder, die op deze locatie naar de basisschool gaan.

Binnen het IKC zijn de lijnen kort en is er regelmatig overleg tussen medewerkers van school en de opvang. Met name ook als de kinderen de 4 jaar naderen en naar de Duinvlinder school gaan. Samen met ouders wordt  besproken hoe de overstap zo soepel mogelijk kan verlopen.

Ook kinderen tussen de 0-4 jaar die niet naar de Duinvlinder school gaan, zijn van harte welkom op het kinderdagverblijf.

Groepen

In de fase van baby tot peuter maken de kinderen een hele ontwikkeling door. Als baby genieten ze van eten, slapen en de liefdevolle aandacht van de juffen. Er staan in principe vaste medewerkers op de groep; dat geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de kinderen. De kleintjes worden gestimuleerd in eenvoudig contact, eenvoudige interacties en imitaties. De dreumes ontdekt een grotere wereld en de pedagogisch werkers stimuleren in voor hun parallelspel, kortdurend samenspel en eenvoudig fantasie- of rollenspel. Zij eten tussen de middag met elkaar een warme maaltijd en doen, afhankelijk van de behoefte, een of meer (middag)slaapjes.
In deze groepen kunnen maximaal 14 kinderen worden geplaatst. Het is best mogelijk dat een dreumes op basis van zijn ontwikkeling iets eerder of later doorstroomt naar de stamgroep 2-4 jaar (in overleg met ouders).

Peuters zijn klaar om de wereld te verkennen en dat doen ze graag, soms zonder plan en vaak met de nodige fantasie. Wij bieden hun daar voldoende mogelijkheden toe in het aanbod van ons spelmateriaal zoals een poppenhoek, keukenhoek, autobaan of leeshoek. Ook in onze binnentuin staan diverse buitenspeeltoestellen, die het leuk en interessant maken om met elkaar te spelen en te ontdekken. In principe zijn er vaste medewerkers op de groep; dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Twee keer in de week wordt peutergym gegeven. We wisselen het rooster regelmatig zodat in principe alle kinderen hieraan mee kunnen doen. De oudste kinderen maken af en toe een uitstapje buiten het kdv naar bijvoorbeeld een speeltuin en ze worden langzaam voorbereid op de sprong naar de basisschool.  De Vossen en de Vlinders biedt plek aan 14 kinderen. Bij de Libellen kunnen we 8 kinderen plaatsen. In deze groepen kunnen maximaal 14 kinderen worden geplaatst.

De groep voor 3+ jarigen is bestemd voor de kinderen die naar de school van De Duinvlinder gaan. In deze groep kunnen we maximaal acht kinderen plaatsen. We werken samen met de onderbouwunit van school, die gebruik maakt van dezelfde ruimte. Deze oudste peuters (bijna kleuters) bereiden we (spelenderwijs) voor op de start bij de basisschool en eventueel de buitenschoolse opvang. Dit doen we in samenspraak met de ouders.

De omgeving

Het Kdv is sinds 3 april 2023 gevestigd in Duin. De buitendeur is afgesloten en alleen toegankelijk door het invoeren van een code of na aanbellen. Dit maakt het wel zo veilig voor de kinderen. Het verblijf is gevestigd onderin het appartementencomplex Rio de Janeiro en biedt ruimte aan 5 groepen. De inrichting is modern en sfeervol.

Er is een verbinding met de school (welke in 2024 zal verhuizen naar de nieuwe locatie in Duin naast ons kinderdagverblijf) en de kinderen van 3 jaar en ouder die naar De Duinvlinder school gaan, vinden daar hun groep De Duinkonijnen.

Buiten kunnen de kinderen gebruik maken van een afgesloten binnenspeelplaats, grenzend aan het schoolplein.

Buitenschoolse opvang

Binnen het IKC wordt ook buitenschoolse opvang aangeboden door KCA voor kinderen die bij De Duinvlinder naar school gaan. Omdat de school in Duin nog niet is geopend, is onze bso ook nog gevestigd op de Slowakijehof, waar we twee ruimtes beneden tot onze beschikking hebben waar kinderen vrij kunnen spelen, knutselen of chillen. Verder  is er ook (kleuter)sport voor de kinderen tussen 4-7 jaar in de sportzaal van school. Uiteraard kunnen kinderen ook naar één van de uitdagende thema bso’s in Poort (incl. Duin).

Kinderen van 0 - 4 jaar
€10,81per uur
  • Kinderdagverblijf De Duinvlinder is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. De dagopvang is inclusief:
  • Lunch

  • Verse warme maaltijd

  • Verse groentesnack (rauwkost) en/of fruithapje

  • Tussendoortjes

  • Luiers

De ouders brengen zelf zuigelingenvoeding mee.

Pedagogisch kader

Voor kinderen van het Kdv volgen wij het zogenaamde “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar”. Vanuit deze basis bieden wij leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

Bijzondere aandacht besteden we aan opleiding, training en begeleiding van de pedagogisch werkers. Alle pedagogisch werkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat of in opleiding daarvoor. Een deel is hbo-opgeleid, die periodiek hun collega’s coachen. Onze beleidsmedewerker is beheerder van een virtueel expertisecentrum. Op deze manier kunnen we intern de kwaliteit bewaken en deskundig vormgeven in de doorgaande leerlijn.

Klik hier voor beleidsplannen en inspectierapporten.