KCA ook klachtenvrij in 2021

  1. Home
  2. |
  3. Nieuws
  4. |
  5. |
  6. KCA ook klachtenvrij in 2021

KinderCentrumAlmere is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang. Ieder jaar brengen zij verslag uit van de eventueel ontvangen klachten en de afhandeling daarvan. Ook in 2021 is KCA klachtenvrij gebleven en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Kijk voor meer informatie op onze pagina  ‘klachten’

 

Menu