Buitenschoolse opvang Lelystad

Uitdagende opvang in een sportieve omgeving

Sinds februari 2022 biedt KinderCentrumAlmere ook buitenschoolse opvang aan in Lelystad bij IKC ’t Schrijverke. Daarom komt in het nieuwe schooljaar ook IKC Toermalijn bij. Beide bso’s staan ook open voor de opvang van kinderen van andere scholen in Lelystad.

Algemene Informatie

KinderCentrumAlmere (KCA) is hét adres voor leuke en uitdagende bso’s in Almere en Lelystad. In Lelystad kunnen de kinderen tussen de 4 en 13 jaar sporten of vrij zwemmen bij De Koploper in Lelystad.
Daarnaast bieden we ook voorschoolse opvang en opvang in vakantieweken.

Pedagogisch kader

Voor kinderen van de bso volgen wij het zogenaamde “Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar”. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

Professioneel

Bijzondere aandacht besteden we aan opleiding, training en begeleiding van de pedagogisch werkers. Alle pedagogisch werkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat of in opleiding daarvoor. Een deel is hbo-opgeleid en observeren en coachen periodiek hun collega’s. Op deze manier kunnen we intern de kwaliteit bewaken.

Bso IKC ’t Schrijverke en IKC Toermalijn

Vanuit beide Integraal Kindcentra organiseren wij de buitenschoolse opvang. Na het ophalen uit school gaan we met elkaar naar De Koploper in Lelystad om daar te sporten of vrij te zwemmen. Na afloop eten de kinderen met elkaar een warme maaltijd op één van beide schoollocaties. Daar kunnen de ouders hun kinderen ook weer ophalen.

Zomerkamp

Ieder jaar gaan we met een aantal de kinderen van de bso een week op zomerkamp in Hoog Soeren. Het is ieder jaar weer een groot succes, met veel activiteiten overdag, een speurtocht ’s avonds en natuurlijk een bonte avond. . Ieder jaar krijgt het zomerkamp een ander thema. In 2022 is dit ‘Indianen’.

Meer weten? Klik hier